e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


AVENHANSEN - Najbliższe Szkolenia Biznesowe AVENHANSEN - Najbliższe Szkolenia Biznesowe

http://www.szkolenia.avenhansen.pl/15/rss.xmlEfektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej
Termin: 2015.09.17 - 2015.09.18

"Jascha Heifetz [sławny amerykański skrzypek] w czasie podróży statkiem przed południem grał w tenisa, a wieczorem wystąpił z koncertem.
Podczas kolacji jeden z pasażerów statku powiedział do skrzypka:
- Wspaniale pan dzisiaj grał!
- Dziękuję, to w dużej mierze zasługa wspaniałej akustyki panującej na statku - odparł skromnie Heifetz.
- … ale ja miałem na myśli pański backhand - wyjaśnił speszony rozmówca"

Ileż to razy w rozmowach z innymi napotykamy na takie "nieporozumienia" komunikacyjne. Często da się je obrócić w żart, ale w kontaktach biznesowych, w pracy, mogą spowodować wiele problemów.
Profesjonalna Asystentka / Sekretarka
Termin: 2015.09.17 - 2015.09.18

Rekomendowany zakres tematyczny warsztatu szkoleniowego przedstawia najnowsze standardy obsługi sekretariatu, zbiór zasad i procedur opisujących zachowania, czynności i umiejętności. Dzięki nim możemy być pewni, że nasza obsługa jest solidna, uprzejma, profesjonalna - satysfakcjonująca dla Przełożonego, Współpracowników i Gości Zewnętrznych. Daje ona jednocześnie dodatkową wiedzę i umiejętności Asystentkom / Sekretarkom, dzięki którym podejście do wyzwań dnia pracy zwiększa ich efektywność i zadowolenie.

Artykuł Âť
Akademia Skutecznego Handlowca, czyli Super Handlowiec w Akcji
Termin: 2015.09.18 - 2015.12.18

width=200

Akademia Skutecznego Handlowca to idealne kompendium praktycznej wiedzy i umiejętności, które nabędzie każdy Uczestnik tego szkolenia. Prowadzone przez wybitnych fachowców w swoich dziedzinach, daje gwarancję rzetelnego przećwiczenia wszystkich elementów, dzięki którym staniecie się Super Handlowcem. Docenią to Wasi klienci - Waszą rzetelną obsługę, docenią Wasi szefowie, gdy w krótkim czasie, znacząco zwiększycie obroty firmy. Docenicie w końcu i Wy, gdy dostaniecie premię za efektywność.
Zaawansowane techniki sprzedaży
Termin: 2015.09.18 - 2015.09.19


Zarządzanie stresem i automotywacja
Termin: 2015.09.19 - 2015.09.20

"Nie ma nic łatwiejszego, niż być zajętym i nic trudniejszego, niż być efektywnym"


To stare powiedzenie najpełniej sprawdza się w naszej pracy. Jak to możliwe? I jak sprawić, żeby wszystko udało się załatwić w 8 godzin, by móc ze spokojnym sumieniem oddalić się do domu i do swoich prywatnych spraw? Czy jest możliwe znalezienie równowagi między naszą pracą a życiem prywatnym, czy jest możliwe zniwelowanie frustrujących sytuacji podczas kontaktów zawodowych? Czy praca może być źródłem motywacji?
Spółki handlowe - z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych
Termin: 2015.09.21 - 2015.09.21

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania w obrocie gospodarczym spółek handlowych zarówno osobowych, jak i kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odpowiedzialnością korporacyjną za zobowiązania handlowe. Szczegółowe omówienie regulacji ustawowych popartych najnowszą linią orzeczniczą pozwala w sposób kompleksowy na dokonanie charakterystyki poszczególnych spółek handlowych.
Trening asertywności
Termin: 2015.09.21 - 2015.09.22

Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie postaw asertywnych. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły porozumiewania się z drugim człowiekiem przy zachowaniu własnych poglądów, odczuć i prawa do powiedzenia "nie".

Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę praktycznego ćwiczenia zdobytej wiedzy.
Retoryka wypowiedzi - jak mówić, aby ludzie nas słuchali
Termin: 2015.09.21 - 2015.09.22

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji uczestników w zakresie wystąpień publicznych, przygotowania i wygłaszania różnego typu prezentacji. Uczestnicy nauczą się panowania nad tremą i stresem, skutecznego nawiązywania kontaktu z odbiorcą, klientem. Opanują także sztukę wystąpień publicznych, której niezbędnymi elementami są: sprawne i poprawne mówienie, wykorzystanie elementów prozodycznych mowy wpływających na sugestywność i intencje wypowiedzi, znajomość podstaw retoryki znajomość przekazu niewerbalnego, zbudowanie odpowiedniego wizerunku własnego jak i firmy, która się reprezentuje. Wszystkie te cele zostaną osiągnięte za pomocą wykładów, prezentacji, ćwiczeń warsztatowych połączonych ze wspólnym omawianiem poszczególnych zagadnień.
Sposoby pozyskiwania klienta
Termin: 2015.09.22 - 2015.09.23

W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest nam pozyskać, a tym bardziej utrzymać klienta. Dlatego tak ważne jest stosowanie technik pozwalających na efektywną komunikację z naciskiem na obszar identyfikacji potrzeb klienta i dopasowywania oferty do jego oczekiwań.
Controlling finansowy w firmie
Termin: 2015.09.24 - 2015.09.25

Przydatny i ciekawy warsztat specjalistyczny dla zainteresowanych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi, budżetowania kapitałów, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka.
Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne
Termin: 2015.09.24 - 2015.09.25

"Potrzeba mi 3 minut, aby przygotować przemówienie 3-godzinne; 3 godzin, aby przygotować przemówienie 3-minutowe, a będę potrzebować 6-ściu godzin, jeśli doskonale znam temat"
Bismarck

Każdy z nas pozostając w jakiejkolwiek relacji z innymi ludźmi, dostarcza im informacji na swój temat i czyni to za pomocą słów i/lub niewerbalnie. Oznacza to, że chcemy tego czy nie - nie możemy nie wysyłać komunikatów na swój temat. Ludzie zaś, komunikując się z nami, informacje te odbierają i na tej podstawie tworzą sobie obraz naszej osoby. Oznacza to znów, że chcemy tego czy nie - pozostawiamy ślad w myślach, w emocjach i w pamięci ludzi, z którymi się kontaktujemy.
Copywriting
Termin: 2015.09.24 - 2015.09.24

Jak pisać skuteczniej, krótko i na temat.

NIE pokażemy Ci magicznych sztuczek (nie wierz w Świętego Mikołaja). NIE pokażemy Ci hipnotycznych słów, które działają zawsze (polski rynek jest inny od amerykańskiego). Za to dowiesz się: jak pisać, co pisać, kiedy i dlaczego - tak, aby po prostu skuteczniej sprzedawać. Dowiesz się też, jak dotrzeć do klienta przez dobrze zaplanowany i napisany komunikat. Przygotuj się - podczas tych warsztatów będzie się dymić z głów!
Przywództwo w praktyce. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem
Termin: 2015.09.24 - 2015.09.25

Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z budowaniem autorytetu, zadaniami lidera, zarządzaniem ludźmi, motywowaniem pracowników. Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę przećwiczenia teoretycznej wiedzy w praktycznych i laboratoryjnych warunkach.
Komunikowanie zmian
Termin: 2015.09.24 - 2015.09.25

"Obłęd: powtarzać w kółko tę samą czynność oczekując innych rezultatów."

Albert Einstein.

Zmiany są koniecznością w każdej organizacji. Wdrażanie ich jest sztuką. Dlatego jedną z podstawową umiejętności menedżerów i trenerów jest ich komunikowanie. Szkolenie rekomendowane jest dla menedżerów oraz trenerów wewnętrznych, których zadaniem jest komunikowanie zmian pracownikom. Szkolenie jest praktyczne, nastawione na nabywanie umiejętności: 30% miniwykładów, 70% ćwiczeń.

Zmiany są koniecznością w każdej organizacji. Wdrażanie ich jest sztuką. Dlatego jedną z podstawową umiejętności menedżerów, pracowników zajmujących się komunikacją wewnętrzną w organizacji i trenerów jest ich komunikowanie.

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • Dowiedzą się jakich reakcji mogą spodziewać się w trakcie komunikowania zmian pracownikom i jakie są ich przyczyny
  • Nauczą się radzenia sobie z oporem pracowników
  • Nauczą się jak komunikować zmiany
  • Nauczą się jak projektować spotkania z pracownikamiEfektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?
Termin: 2015.09.24 - 2015.09.24