e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


Gablotka Szkolna Gablotka Szkolna

http://www.szkola.firmowa.eu/feeds/news.phpAkademia Młodego Ekonomisty 2015
Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej, który ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcanie jej do bliższego zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi. Zapisy na nową edycję zajęć dla gimnazjalistów będą prowadzone w pięciu miastach: w Warszawie oraz w Katowicach, Szczecinie, Białymstoku i Poznaniu.


Stypendium obiadowe Dzwonka
Fundacja Być Bardziej powadzi II edycję programu pn. Dzwonek na obiad, której celem jest ofiarowanie ciepłego obiadu tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie samodzielnie zapewnić go swoim pociechom. Dofinansowywanie szkolnych obiadów dla dzieci i młodzieży z potrzebujących rodzin jest sposobem w jaki Fundacja uczestniczy w walce z problemem niedożywienia w Polsce.


Warsztaty Jak się porozumieć z nastolatkiem?
Pracownia Psychoedukacji i Terapii Agnieszka Wróbel (Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego) zaprasza na warsztaty: Jak się porozumieć z nastolatkiem? - czyli warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców.


Projekt edukacyjny Obywatel to Ja narzędzia do współrządzenia państwem
Dział Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu realizuje projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Obywatel to Ja narzędzia do współrządzenia państwem, przygotowujący młodych obywateli do korzystania z prawa do petycji. Celem projektu jest zachęcenie do korzystania z narzędzia, jakim jest petycja, pozwalającego uczestniczyć w procesie podejmowania określonych decyzji czy wpływania na proces sprawowania władzy publicznej, zwłaszcza na poziomie samorządu terytorialnego.


Konkurs Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest organizatorem Konkursu Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, który realizowany jest pod hasłem Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.


Konkurs fotograficzny Tata na co dzień
Fundacja Dzieci Niczyje jest organizatorem konkursu fotograficznego Tata na co dzień. Konkurs ma na celu prezentację sposobu w jaki ojcowie małych dzieci włączają się w codzienne wychowanie swoich dzieci.


Program Młody Obywatel na sportowo
Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacja BGK zapraszają do udziału w siódmej edycji programu Młody Obywatel. Program jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli szkół gimnazjalnych, ale również nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz opiekunów grup z innych instytucji oświatowych i kulturalnych (np. domów kultury, stowarzyszeń, bibliotek).


Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej
Fundacja Pro Musica , Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu oraz Ośrodek Edukacji C&K w Wasilkowie zapraszają na I Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej “Żeglarski Trakt Supraśl 2015. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży .


Konkurs Eko Odkrywcy 3
Można zgłaszać projekty do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Eko Odkrywcy. Jego celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kwestie ochrony środowiska. Autorzy kilkunastu najciekawszych projektów badawczych otrzymają po 3 tys. zł i będą mogli wcielić swoje pomysły w życie.


Program edukacyjny Solidarna Szkoła
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskie Centrum Solidarności zapraszają wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w programie Solidarna Szkoła. W programie pokazano Solidarność jako przykład współpracy i zaangażowania obywatelskiego, które mogą stać się inspiracją do podejmowania działania dla młodszych pokoleń.