e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


Szkolenia dla firm w B&O NAVIGATOR Szkolenia dla firm w B&O NAVIGATOR

http://www.bonavigator.pl/rss/rss.xmlWYSTĄPIENIA PUBLICZNE - trening dla nieśmiałych i zawodowców
Szkolenia wystapienia publiczne, to trzy dobre wiadomości: Pierwsza dobra wiadomość: wystąpienia publiczne są umiejętnością, a zatem można się ich nauczyć! Druga dobra wiadomość: z doświadczenia wiemy, że najlepszą metodą nauki jest obserwacja własnych wystąpień, a dzięki temu świadomość i korekta złych nawyków. Trzecia dobra wiadomość: to wszystko zobaczysz i doświadczysz się w trakcie tego szkolenia.


Szkolenie Gospodarka magazynowa. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
System logistyczny przedsiębiorstwa to jedna z podstaw sprawnego, konkurencyjnego, rozwijającego się przedsiębiorstwa. Kluczową kwestią dla logistyki przedsiębiorstwa jest wydajna, nowocześnie zorganizowana gospodarka magazynowa. Jak zapewnić jak największą efektywność zarządzania magazynem?


Szkolenie Techniki Sprzedaży Produktów Luksusowych i Marek Premium
Podczas szkolenia Techniki sprzedaży produktów luksusowych i marek premium przedstawione zostaną kompleksowe i szczegółowe techniki związane ze sprzedażą produktów luksusowych i marek premium.


Szkolenie Logistyczna Obsługa Klienta
Szkolenie Logistyczna Obsługa Klienta pozwoli zrozumieć, że logistyczna obsługa klienta to proces zarządczy w oparciu o controling i kontroli działalności. Logistyczna obsługa klienta to tylko w małej części tylko przemieszczanie produktu. To podejście procesowe organizacji do KLIENTA.


Menedżerskie Techniki Motywacji - Metody Pozafinansowe
Szkolenie Menedżerskie Techniki Motywacji. Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem - umiejętności motywowania pracowników.


Szkolenie Zarządzanie Projektem. Warsztat Najlepszych Praktyk
Szkolenie będące kompendium wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i profesjonalnego kierowania projektami. Nie musisz być zawodowym Project Managerem aby zaplanować, skoordynować i zakończyć z sukcesem projekt w swojej firmie, do prowadzenia większości projektów wystarczy menedżer lub specjalista posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności aby na czas realizacji projektu zostać jego kierownikiem. Taką wiedzę i kompetencje, oparte o najlepsze praktyki zarządzania projektem, zdobędziesz biorąc udział naszym szkolenia.


Szkolenie Zarządzanie Eksportem. Strategie i Najlepsze Praktyki
Szkolenie Zarządzanie Eksportem. Strategie i najlepsze praktyki umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji eksportu w firmie. Pozwoli to wdrożyć najwłaściwszy model biznesowy i najkorzystniej zarządzać klientem eksportowym i zrealizować najbardziej optymalny efekt.


Szkolenie Trade Marketing. Metody Wsparcia Wzrostu Sprzedaży
Szkolenie Trade Marketing Metody Wsparcia Wzrostu Sprzedaży. Trade marketing to szeroko rozumiane działania marketingowe skutkujące wzrostem sprzedaży, pozycją i ekspozycją produktów w dystrybucji, utrzymaniem lub polepszeniem relacji z kanałem dystrybucji, partnerską współpracą i zrozumieniem jej zasad koegzystencji producenta z punktem sprzedaży.


PROCES INWESTYCYJNY W BUDOWNICTWIE - ASPEKTY PRAWNE
Szkolenie Proces Inwestycyjny w Budownictwie - Aspekty Prawne jest skierowane do wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych, tj. Inwestorów, Wykonawców, Projektantów, Odbiorców Finalnych.


REKLAMACJE W BUDOWNICTWIE - ASPEKTY PRAWNE
Szkolenie Reklamacje w Budownictwie - Aspekty Prawne. Na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia budowlanego mogą zaistnieć sytuacje, które określamy wspólnym mianem reklamacji. Dlatego też tak ważne jest, aby posiadać wiedzę prawną pozwalającą ocenić i rozpatrzyć reklamację w zgodzie z obowiązującymi przepisami.


SZKOLENIE BRAND MANAGEMENT (Zarządzanie Marką). Branding jako strategia rozwoju marki
Każda marka chce być wyjątkowa, ale nie każdej się to udaje. Funkcjonowanie wielu marek opiera się często na powielaniu przetartych szlaków oraz naśladowaniu większych i silniejszych. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w natłoku identycznych produktów czy marek staje się coraz trudniejsze a same narzędzia marketingu mix nie zawsze gwarantują sukces.


KAIZEN - system usprawnień produkcyjnych jako element lean manufacturing
Celem szkolenia KAIZEN - system usprawnień produkcyjnych jako element lean manufacturing jest przygotowanie osób, które w swoich przedsiębiorstwach będą mogły pełnić rolę liderów systemu Kaizen, zaznajomienie się z zasadami systemu i narzędzi, które pozwolą na odchudzenie zarządzania i eliminację marnotrawstwa w procesie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jego utrzymania w długim okresie czasu.


Szkolenie 5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing
Szkolenie 5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean Manufacturing jest przeznaczone dla kierowników niższego i wyższego szczebla oraz inżynierów jakości i procesu w firmach produkcyjnych.


Szkolenie Negocjacje Zakupowe. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie
Negocjacje zakupowe i negocjowanie warunków zakupu towarów i usług wymaga, tak jak każde inne działanie w przedsiębiorstwie, pełnego profesjonalizmu, zaangażowania i odpowiednio rozwiniętych umiejętności. Wynik negocjacji zakupowych prowadzonych przez Kupca lub osobę, której powierzono koordynowanie zakupów w firmie ...


Cross selling, up selling, freebie marketing. 10 Technik Zwiększania Efektywności i Wartości Sprzedaży
Dla firmy stojącej przed wyzwaniem zwiększenia efektywności sprzedaży, kluczowe jest aby handlowiec działał aktywnie i dynamicznie na rynku. Warunkiem takich działań jest kreatywność i otwarta płaszczyzna komunikacji na różnych szczeblach, oraz znajomość technik zwiększania efektywności osobistej i w relacji z klientem.


Szkolenie Merchandising. Zasady, Techniki, Strategie
Celem szkolenia Merchandising. Zasady, Techniki, Strategie jest zapoznanie uczestników z merchandisingiem i jego rolą w sprzedaży produktów. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z pozycjonowaniem produktów i marek w dystrybucji, zasadami wystawiennictwa, rolą zapachu i muzyki w pobudzaniu klienta do zakupu.


ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym jest przeznaczone dla Dyrektorów, Kierowników Produkcji, którzy odpowiadają za kierowanie pracą zespołów produkcyjnych.


ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie Zarządzanie logistyką i produkcją kontraktową (zarzadzanie outsourcingiem) umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję kontraktową (delegowanie, outsourcing).


BADANIA RYNKU. BADANIA MARKETINGOWE. Współpraca z agencjami. Samodzielne prowadzenie badań. Praktyczna interpretacja wyników badań
Szkolenie Badania Rynku. Badania Marketingowe. Współpraca z agencjami. Samodzielne Prowadzenie Badań. Praktyczna Interpretacja Wyników jest przeznaczone jest dla pracowników działu marketingu różnego szczebla.


KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizacji, oraz nawyki komunikacyjne pracowników wpływają na efekty współpracy w zespołach.


Szkolenie Menedżerskie - Zarządzanie Zespołem. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań
Szkolenie Menedżerskie - Zarządzanie Zespołem. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań. Rezultaty zarządzania zespołem, pomimo ogromnych nakładów pracy, nie są zgodne z twoimi oczekiwaniami? Podręcznikowe schematy nie sprawdzają się i mają się nijak do praktyki? Jeśli tak, pewnie masz okazję doświadczać wyzwań, jakie stoją przed nowoczesnym menedżerem…


WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK (New Product Development)
Wprowadzenie nowego produktu na rynek nie jest rzeczą łatwą. I choć daleko nam jeszcze do rynku amerykańskiego czy zachodnioeuropejskiego coraz większa konkurencja i nasycenie rynku powoduje, że więcej jest nieudanych launch-ów niż tych zakończonych sukcesem. Jak więc profesjonalnie przygotować się do wprowadzenia nowego produktu na rynek? Jakich błędów unikać? Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie szkolenia. Szkolenie jest przeznaczone dla product i brand managerów, dyrektorów marketingu, członków zarządu.


ZAAWANSOWANE TECHNIKI NEGOCJACJI
Negocjacje są nieodłącznym elementem biznesu. To w trakcie negocjacji decyduje być albo nie być kontraktów handlowych, projektów czy też całych przedsiębiorstw. Do niedawna negocjacje były wiedzą dla wtajemniczonych, dziś coraz częściej spotykasz siedzących po drugiej stronie stołu doskonale przygotowanych, opanowanych i twardych negocjatorów partnera. Techniki Negocjacji


Szkolenie Zarządzanie Zapasami. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Szkolenie Zarządzanie Zapasami. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów. Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapasów.


PRICING. POLITYKA CENOWA i MARKETING CENY. Praktyczne Metody Zarządzania Cenami
Szkolenia Pricing. Polityka cenowa, marketing cen, zarządzanie cenami to bardzo często niedoceniany obszar zarządzania i marketingu. Cena jest przecież równie ważnym obszarem zarządzania marketingowego jak wszystkie pozostałe. A jednak bardzo często jest ustalana intuicyjne i na wyczucie, a mało kto wie, że ceną można zarządzać. Zarządzać w sposób świadomy i konsekwentny, realizując zawczasu przygotowaną i przemyślaną strategię.


PRODUCT MANAGEMENT (Zarządzanie Produktem). Szkolenie dla Product Managerów
Szkolenie Product Management (Zarządzanie Produktem). Szkolenie dla Product Managerów - celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z efektywnym zarządzaniem produktem z wykorzystaniem zarządzania strategicznego i marketingu produktu.


SZKOLENIE CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów)
Szkolenie category management (zarządzanie kategorią produktów). Efektywne zarządzanie kategoriami produktów i asortymentem jest oczywistym wyzwaniem managerów zarówno po stronie producenta jak i kanału dystrybucji.


ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. STRATEGIA SPRZEDAŻY. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego
Szkolenie Zarządzanie Sprzedażą, strategia sprzedaży... Zarządzanie sprzedażą, strategia sprzedaży to pasjonujące i ekscytujące zajęcie, wymagające dużo pracy własnej i dużo wiedzy z różnych i odległych od siebie dziedzin, takich jak matematyka, statystyka, psychologia, socjologia i innych. Każda firma jest zainteresowana zwiększeniem sprzedaży swoich produktów lub usług. W świecie realnym, firma musi posiadać odpowiednio wyszkolony, zmotywowany i prowadzony zespół handlowców, aby to osiągnąć.


DISTRIBUTION GAME - symulacja biznesowa zarządzania firmą handlową lub dystrybucyjną
W symulacji biznesowej Distribution Game zadaniem uczestników - wcielających się w członków zarządu firmy handlowej (dystrybucyjnej) - jest opracowanie strategii zdobycia i utrzymania jak największej ilości klientów, ale jednocześnie realizacja założonych celów sprzedażowych (ilościowych i wartościowych).


REPOZYCJONOWANIE MARKI i REBRANDING. Zarządzanie Marką Dla Zaawansowanych
Program szkolenia Repozycjonowanie i rebranding marki. Zarządzanie Marką .... Szkolenie kierowane jest do menedżerów i pracowników działu marketingu, którzy posiadają doświadczenie w kierowaniu marką i rozważają lub są w trakcie panowania zmian. Program przeznaczony jest również dla pracowników działu sprzedaży, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji planów marketingowych oraz członków zarządu i pozostałych pracowników firmy w celu zrozumienia potrzeby wprowadzanych zmian i poznania korzyści, jakie może przynieść proces zmian.


OBSŁUGA REKLAMACJI
Szkolenie reklamacje i obsługa reklamacji uczy profesjonalnego podejścia w kontaktach z klientem, który daje wyraz niezadowolenia z usługi, produktu lub jakości obsługi. Badania rynkowe pokazały, że ok. 25% klientów jest niezadowolonych z dokonanych zakupów. Jak często wyrażają swoje niezadowolenie?


PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI REKLAMACJI
Szkolenie reklamacje - prawne aspekty obsługi. Szkolenie pozwoli Państwu w pełni poznać i zrozumieć powiązania na poziomie przedsiębiorca-konsument, zwłaszcza w zakresie prawnych aspektów reklamacji oraz trybu ich realizacji.


PRZYWÓDZTWO. KIEROWANIE ZESPOŁEM. Szkolenie i warsztat umiejętności menedżerskich

Szkolenie Przywództwo. Kierowanie Zespołem. Szkolenie i warsztat umiejętności menedżerskich jest przeznaczone dla menedżerów zarządzających zespołami pracowniczymi na różnych szczeblach.

Szkolenie będzie miała charakter warsztatu w trakcie, którego skupimy się przede wszystkim na rozwoju i poniesieniu Twoich kompetencji i umiejętności związanych z zarządzaniem pracownikami i ich motywowaniem.
ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów
Zarządzanie Dostawcami. Szkolenie dla Działów Zakupów przygotowaliśmy z myślą o wszystkich menedżerach, specjalistach, pracownikach, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje związane z zarządzaniem zakupami. Istotnym elementem pracy każdego działu zakupów są kontakty z dostawcami, które powinny być prowadzone z sposób profesjonalny i przynoszący korzyści w postaci zdrowej i długofalowej współpracy.


ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH
Zakupy jako nieodłączna część Łańcucha Dostaw stają się kluczowym elementem w strategicznym zarządzaniu organizacjami w obecnych czasach oraz znacznie przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności tychże przedsiębiorstw w walce o rynek i strategiach opartych na niskich kosztach.


Profesjonalna Obsługa Klienta
Szkolenie Profesjonalna Obsługa Klienta. Ojciec, współczesnego zarządzania, Drucker, powiedział, że szefa mamy tylko jednego i jest nim nasz klient. Może on pozbawić pracy każdego z nas, wystarczy, że przestanie u nas kupować.


PUBLIC RELATIONS. Szkolenie dla ekspertów
Public Relations. Szkolenie dla ekspertów - ma na celu poszerzenie wiedzy u specjalistów o praktyki i narzędzia PR stosowane w innych firmach. Tematy omawiane na szkoleniu są kierowane do osób z doświadczeniem i podstawową wiedzą z zakresu PR.


RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY

Szkolenie Równoważny Czas Pracy. Równoważny czas pracy jest rozwiązaniem stosowanym w firmach, w których praca odbywa się z różnym natężeniem. Dzięki elastyczności jaką daje to rozwiązanie są w stanie np. dostosować czas pracy do ilości otrzymanych zamówień.
PLANOWANIE SZKOLEŃ. ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI. Szkolenie dla Działów HR
Szkolenie Planowanie Szkoleń. Zarządzanie Szkoleniami. Szkolenie dla Działów HR jest przeznaczone dla menedżerów i pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityki szkoleniowej w swoich firmach.


SZKOLENIE ZARZĄDZANIE ZMIANAMI (Kryzys i Planowanie Zmiany w Przedsiębiorstwie)
Szkolenie Zarządzanie Zmianami (Kryzys i Planowanie Zmiany W Przedsiębiorstwie) zostało przygotowane z myślą o tych wszystkich menedżerach, którzy odpowiadają lub będą musieli stawić czoło wyzwaniom związanym z zarządzaniem zmianami, których źródłem jest sytuacja kryzysowa w ich firmie, oddziale bądź zespole.


TRENING ASERTYWNOŚCI
Trening asertywności. Szkolenie Asertywność polecamy wszystkim osobom, które chcą nabyć lub doskonalić umiejętności związane bezpośrednio z zachowaniami asertywnymi. Asertywność, zachowania asertywne to sposób budowania relacji z własnym otoczeniem (zawodowym i prywatnym) umożliwiający nam wyrażenie własnych poglądów i emocji z poszanowaniem praw drugiej osoby.


SZKOLENIE KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Szkolenie Kodeks Spółek Handlowych. Prawo spółek niesie za sobą szereg rozwiązań dotyczących form prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzone przez Kodeks spółek handlowych zmiany w funkcjonowaniu istniejących spółek handlowych otwierają nowe możliwości dla wspólników spółek oraz ich organów, jak również pociągają dla nich szereg nowych obowiązków.


SZKOLENIE PRAWO PRACY
Szkolenie Prawo Pracy. Szkolenie Kodeks Pracy. Po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej w naszym kraju zmianą podlega większość aktów prawnych, w tym w szczególności Kodeks Pracy.
Duże zmiany w prawie pracy dotyczą obowiązków pracodawcy oraz czasu pracy, gdzie m.in. rozróżniono dobę podstawową od doby pracowniczej.BENCHMARKING W MARKETINGU. Jak rozwijać produkty i marki analizując strategię konkurencji?
Szkolenie Benchmarking w Marketingu. Jak rozwijać produkty i marki analizując strategię konkurencji. Benchmarking jest często określany, w sposób bardzo ogólny, jako rozwiązanie stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem polegające na porównaniu procesów, koncepcji, metod, praktyk stosowanych przez naszą firmę, z tymi sami stosowanymi przez firmy uchodzące za najlepsze na rynku.


CONSUMER INSIGHT i NARRACJA W MARKETINGU - skuteczne metody komunikacji z klientem i wyróżniania marki na rynku
Każda marka chce być wyjątkowa, ale nie każdej się to udaje. Funkcjonowanie wielu marek opiera się często na powielaniu przetartych szlaków oraz naśladowaniu większych i silniejszych. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w natłoku identycznych produktów czy marek staje się coraz trudniejsze a same narzędzia marketingu mix nie zawsze gwarantują sukces. CONSUMER INSIGHT


SPRZEDAŻ DO WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW - szkolenie dla menedżerów i dyrektorów sprzedaży
Sprzedaż do Wymagających Klientów - szkolenie dla menedżerów i dyrektorów sprzedaży jest drugą częścią cyklu szkoleniowego prezentującego nieznane w Polsce, nowoczesne, zaawansowane i skuteczne techniki sprzedażowe (pierwsza to Sprzedaż do Wymagających Klientów - szkolenie dla przedstawicieli handlowych). Szkolenie jest skierowane wyłącznie do kadry zarządzającej sprzedażą - KAM, menadżerów, dyrektorów działów handlowych, product i marketing menadżerów oraz prezesów firm. W tym szkoleniu nie mogą brać udziału podlegli im przedstawiciele handlowi!


Szkolenia Dofinansowane Warszawa
Dofinansowane Szkolenia Warszawa - Techniki Obrony Ceny, Techniki Perswazji w Sprzedaży, Zarządzanie Czasem - Szkolenie dla profesjonalistów, Techniki Sprzedaży Usług, to tylko niektóre z naszych propozycji. Sprawdź nasz harmonogram. Nasze Dofinansowane Szkolenia prowadzimy w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i innych miastach.


Symulacje biznesowe
Symulacje biznesowe są innowacyjną metodą rozwoju i zwiększania potencjału menedżerów. "Symulacja biznesowa to złożony i wielowymiarowy szereg wieloczynnikowych decyzji strategicznych i menedżerskich podejmowanych przez uczestników symulacji opartej o rzeczywisty model ekonomiczny. Rezultaty decyzji uczestników wyrażane są w wskaźnikach finansowych"


Gry Szkoleniowe
Gry szkoleniowe są doskonałą i nowoczesną metodą rozwoju kompetencji miękkich menedżerów różnych szczebli, znajdują również zastosowanie jako narzędzie szkolenia kandydatów na menadżerów. W warstwie merytorycznej najczęściej budują i rozwijają takie umiejętności jak przywództwo, kierowanie zespołem, podejmowanie decyzji, budowanie zespołu, komunikacja w zespole, praca w zespołach projektowych.


SZKOLENIE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I TRUDNE SYTUACJE W ZESPOLE

Szkolenie Rozwiązywanie Konfliktów. Zarządzanie Konfliktem i Trudne Sytuacje W Zespole jest przeznaczone dla menedżerów każdego szczebla, którzy zarządzają zespołami pracowniczymi lub menedżerskimi.

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu w trakcie, którego uczestnicy poznają i nauczą się stosować narzędzia związane z trzema obszarami konfliktów i trudnych sytuacji występujących w kierowaniu zespołami.
Szkolenia Lublin - Dofinansowane szkolenia w Lublinie
Szkolenia Lublin Zapraszamy do zapoznania się z tematyką i programami szkoleń organizowanych w Lublinie w ramach marki "Dofinansowane Szkolenia Otwarte". Szkolenia są dostępne dla wszystkich firm, organizacji, urzędów i osób prywatnych z Lublina i terenu województwa lubelskiego.


TECHNIKI PRZEJMOWANIA KLIENTÓW KONKURENCJI
Dzięki umiejętnościom wyniesionym z tego szkolenia sprzedaż, Twoja rozmowa z klientem konkurencji będzie coraz częściej kończyła jego przejęciem. Szkolenia handlowców powinny być dostosowane do realiów ich pracy. A przecież każdy handlowiec codziennie rozmawia z klientami konkurencji.


ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
Zarządzanie Przez Cele (ang. MBO - Management by Objectives) jest jedną z metod kierowania przedsiębiorstwem i pracownikami. Menedżer wykorzystujący w swojej pracy Zarządzanie Przez Cele koncentruje się na zaangażowaniu pracowników w proces ustalania i realizacji celów.


SZTUKA PREZENTACJI i WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM
Szkolenie Sztuka Prezentacji i Wystąpienia w Języku Angielskim to program szkolenia przeznaczony dla menedżerów i specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują język angielski w komunikacji z przełożonymi, podwładnymi i klientami.


Szkolenie Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management)
Szkolenie Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management) - zapraszamy na specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchami dostaw. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich menedżerów i specjalistów związanych z zarządzaniem logistyką, planowaniem produkcji, organizacją przepływu materiałów, zaopatrzeniem i logistyką magazynową.


ZARZADZANIE ZMIANĄ
Zarządzanie zmianą to szkolenie przygotowane z myślą, o tych menedżerach, którzy chcą w świadomy i profesjonalny sposób przeprowadzić swoją firmę lub zespół przez proces zmian w organizacji.


MARKA WŁASNA (Private Labels). Nowoczesne Strategie. Praktyka Zarządzania
Szkolenia Marka Własna. Private Labels. Nowoczesne Strategie. Praktyka zarządzania. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów ds. marketingu, product managerów, brand managerów, dyrektorów ds. marketingu, pracowników działu sprzedaży, członków zarządu oraz wszelkich komórek w firmie zaangażowanych w proces wprowadzania nowych produktów na rynek.


SPRZEDAŻ DO WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW - szkolenie dla przedstawicieli handlowych
Jeżeli szukacie Państwo dla swoich handlowców szkolenia, na którym dowiedzą się i nauczą się czegoś nowego, opanują techniki sprzedaży nieznane Państwa konkurencji to szkolenie Sprzedaż do Wymagających Klientów jest tym, czego potrzebujecie.


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH - ASPEKTY PRAWNE
Szkolenie Windykacja Należności Bankowych - Aspekty Prawne. Banki i instytucje finansowe coraz częściej zmagają się z problemem niewypłacalnych dłużników. Miękka windykacja oparta o monitoring płatności i działania własnych bądź zewnętrznych windykatorów nie zawsze okazuje się skuteczna.


PRZYWÓDZTWO. KIEROWANIE ZESPOŁEM. Szkolenie i warsztat umiejętności menedżerskich
Szkolenie Przywództwo. Kierowanie Zespołem. Szkolenie i warsztat umiejętności menedżerskich jest przeznaczone dla menedżerów zarządzających zespołami pracowniczymi na różnych szczeblach. Szkolenie będzie miała charakter warsztatu w trakcie, którego skupimy się przede wszystkim na rozwoju i poniesieniu Twoich kompetencji i umiejętności związanych z zarządzaniem pracownikami i ich motywowaniem.


MARKA WŁASNA (Private Labels). Nowoczesne Strategie. Praktyka Zarządzania
Szkolenia Marka Własna. Private Labels. Nowoczesne Strategie. Praktyka zarządzania. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów ds. marketingu, product managerów, brand managerów, dyrektorów ds. marketingu, pracowników działu sprzedaży, członków zarządu oraz wszelkich komórek w firmie zaangażowanych w proces wprowadzania nowych produktów na rynek.


BUSINESS TO BUSINESS. Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe
Szkolenie Business to Business. Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe. Działanie firmy na rynku instytucjonalnym (Business to Business) różny się od działań innych firm na rynku konsumenckim; dlatego ważne jest aby pracownicy firmy uwzględnili te różnicy i postępowali zgodnie z regułami panującymi w tym środowisku.


Silna i szczęśliwa. Asertywność dla kobiet w biznesie

Asertywność dla kobiet w biznesie to propozycja treningu asertywności przygotowanego w ramach projektu Szkolenia dla Kobiet. Na szkolenie zapraszamy wszystkie Panie, które chciałby zarówno poznać możliwości wykorzystania technik asertywnych w życiu zawodowym i prywatnym jak również te kobiety, którym zależy na podniesieniu kompetencji związanych z asertywną komunikacją i postawą.
BADANIA RYNKU. BADANIA MARKETINGOWE.
Szkolenie Badania Rynku. Badania Marketingowe. Współpraca z agencjami. Samodzielne Prowadzenie Badań. Praktyczna Interpretacja Wyników jest przeznaczone jest dla pracowników działu marketingu różnego szczebla. W szkoleniu mogą uczestniczyć również członkowie zarządu oraz pracownicy działu sprzedaży w celu zrozumienia istoty badań marketingowych, korzyści wynikających z ich stosowania oraz przełożenia uzyskanych danych na wyniki i efekty sprzedażowe.


Udany debiut nowego trenera
W dniach 30.06 - 1.07.2011 zadebiutował nasz nowy trener MAURICIO VARGAS TAPIAS ze swoim szkoleniem ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. STRATEGIA SPRZEDAŻY. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego Swoje pierwsze szkolenie zakończył wynikiem 4,85 punktów w sakli 1-5.


WRÓŻYĆ KAŻDY MOŻE

Firma X przez wiele lat funkcjonowała w przekonaniu, że jest liderem rynkowym w swojej kategorii. Rozbudowany i dość różnorodny asortyment wydawał się kluczem do sukcesu. Co chwila klienci i konsumenci byli zaskakiwani nowościami. Marka była znana i rozpoznawalna. Produkty szeroko dostępne - wykorzystano potencjał dostępnych kanałów dystrybucji, no może z wyjątkiem jednego, ale przynajmniej wiadomo było, że trzeba w niego inwestować i rozwijać - tak się przynajmniej wszystkim wydawało. Relacje z klientami były bardzo dobre. Większość klientów twierdziła, że biznes kręci się świetnie a Firma X to zdecydowany lider. Ogólnie było całkiem dobrze, chociaż wiedza na temat rynku i swojej pozycji na nim oparta była na domysłach, opiniach innych i głębokim przekonaniu, że jest się liderem. Pierwsze niewielkie spadki sprzedaży, które zaczęły się pojawiać tłumaczono chwilową niedostępnością towaru oraz brakiem odpowiednich działań marketingowych.
Peek & Cloppenburg kolejnym zadowolonym klientem B&O Navigator
Z przyjemnością informujemy, że do grona naszych klientów dołączyła firma Peek Cloppenburg, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 r. Obecnie posiada sklepy w największych miastach Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. Peek Cloppenburg Sp. z o.o. korzysta z najlepszych rozwiązań wypracowanych przez długie lata działalności przez Peek Cloppenburg KG z Niemiec. Dla naszego klienta zrealizowaliśmy projekt szkoleniowy Prawne Aspekty Obsługi Reklamacji które przeprowadził nasz trener dr. Bartosz Draniewicz Średnia ocen jakie otrzymał trener to 4,87 na 5,00 możliwych. Oto niektóre uzasadnienia uczestników szkolenia: wyczerpujące przekazanie informacji Trener odpowiedział na wszytskie nurtujące nas pytania konkretne przykłady i wyczerpująca wiedza prawnicza Gratulujemy Trenerowi oraz zapraszamy na szkolenia w BO Navigator.


Psychologia sprzedaży, co dzieje się wewnątrz klienta?
Czasami jest dobrze robić pewne rzeczy z pełną świadomością tego co dzieję z nami, naszym otoczeniem innymi osobami, z którymi jesteśmy w bliższej lub dalszej relacji. W sposób świadomy można rówież sprzedawać i obslugiwać klientów. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym programem szkolenia Psychologia Sprzedaży. Najkrócej, to szkolenie jest tym jak działa klient. POZNAJ PROGRAM SZKOLENIA PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY


EFEKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻY cz. 1

Kiedy myślę sobie o dobrych relacjach pomiędzy sprzedającym a kupującym przychodzi mi do głowy, że być może utrzymanie takich relacji jest możliwe. To się zdarza. A potem znów, gdy obserwuję krajowy rynek usług ogarnia mnie wizja mniej optymistyczna.
EFEKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻY cz. 2

Obecnie wciąż trwają poszukiwania nowych narzędzi promocji i nowych taktyk handlowych w celu zwiększenia wartości sprzedaży. Nowoczesna strategia sprzedaży zorientowana na klienta, to wspólne budowanie wartości, przyjęcie postaw integrujących, a nie tworzenie sytuacji wygrany - przegrany. Oto przykłady strategii opartych na integracji: rzepa, agrafka i zamek błyskawiczny. Poniżej kilka informacji o wybranych podejściach.
Kolejne wyróznienie dla B&O Navigator
Tytuł Solidnej Firmy 2010 otrzymało blisko 300 firm z całej Polski. Celem programu gospodarczo-konsumenckiego Solidna Firma jest propagowanie etyki w biznesie oraz promocja firm, które terminowo rozliczają się ze swoimi kontrahentami. Program skupia grupę przedsiębiorców myślących o rodzimej gospodarce nie tylko przez pryzmat własnego zysku, ale także poprzez zasady biznesowej etyki oraz rzetelności, uczciwości i terminowości rozliczeń. Laureatami są zarówno firmy małe, średnie jak i duże, działające na całym świecie oraz funkcjonujące wyłącznie w jednym regionie.


SZKOLENIA PROMOCJE
Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że od 1 kwietnia wprowadziliśmy nowe rabaty dla stałych i nowych klientów. Firmy, które brały udział w naszych szkoleniach zamiast dotychczasowych 10% rabatu otrzymują rabat 20% już przy zgłoszeniu 1 osoby. Jeśli chcą Państwo poznać swój status oraz uzyskać informację o rabacie przy zgłoszeniu więcej niz jednej osoby prosimy o kontakt.

Szkolenia marketingowe. Od wojny cenowej do rebrandingu
Najnowsze szkolenia marketingowe, które znalazły się w ofercie BO NAVIGATOR to: PRICING. POLITYKA CENOWA i MARKETING CENY. Praktyczne Metody Zarządzania Cenami MARKA WŁASNA (Private Labels). Nowoczesne Strategie. Praktyka Zarządzania REPOZYCJONOWANIE MARKI i REBRANDING. Zarządzanie Marką Dla Zaawansowanych BADANIA RYNKU. BADANIA MARKETINGOWE. Współpraca z agencjami. Samodzielne prowadzenie badań. Praktyczna interpretacja wyników badań Autorką programów i trenerem prowadzącym szkolenia jest Pani Izabela Bohdan - Talmont. Trener - Praktyk. Menedżer marketingu z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania markami (branding) i produktami (product management), strategii marketingowych, trade marketingu.


TECHNIKI PRZEJMOWANIA KLIENTÓW KONKURENCJI KRAKÓW
Dzięki umiejętnościom wyniesionym z tego szkolenia sprzedaż, Twoja rozmowa z klientem konkurencji będzie coraz częściej kończyła jego przejęciem. Szkolenia handlowców powinny być dostosowane do realiów ich pracy. A przecież każdy handlowiec codziennie rozmawia z klientami konkurencji. Nawet, jeżeli tak nie jest, to w najbliższym czasie wraz ze wzrostem konkurencji na twoim rynku będziesz coraz częściej słyszał od klientów, ale my już korzystamy z ... ( i tu padnie nazwa konkurencji).


ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzialnych za sprawny i profesjonalny przebieg procesu dystrybucji produktów.


Ponad 3000 fanów na Facebook - Dołącz do nas!BUSINESS COACHING
Zasadniczym celem szkolenia coaching - warsztat menedżerski jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi coachingowych, które będą wykorzystywać w rozwoju swoich pracowników, a także rozwoju własnych kompetencji managerskich w codziennym życiu zawodowym, zarówno w kontaktach z podwładnymi, a także współpracownikami i przełożonymi. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się i praktycznie przećwiczą etapy prowadzenia rozmów coachingowych z uwzględnieniem poziomu dojrzałości i osobowości pracownika.


Referencje od Banku Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją o dużej wiarygodności. Specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Jedną z niezbędnych kompetencji pracowniczych jest umiejętność wystąpień publicznych. Firma Szkoleniowa BO Navigator Sp. z o.o. przeprowadziła szkolenie wewnętrzne dla pracowników Bank Gospodarstwa Krajowego na temat Wystąpienia publiczne - trening dla nieśmiałych i zawodowców w dniu 18 kwietnia 2011 roku.


TECHNIKI PRZEJMOWANIA KLIENTÓW KONKURENCJI
Dzięki umięjętnościom wyniesionym z tego szkolenia sprzedaż, Twoja rozmowa z klientem konkurencji będzie coraz częściej kończyła jego przejęciem. Szkolenia handlowców powinny być dostowane do realiów ich pracy. A przecież każdy handlowiec codziennie rozmawia z klientami konkurencji. Nawet, jeżeli tak nie jest, to w najbliższym czasie wraz ze wzrostem konkurencji na twoim rynku będziesz coraz częściej słyszał od klientów, ale my już korzystamy z ... ( i tu padnie nazwa konkurencji).


KSZTAŁCIMY KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE
Specjalna oferta szkoleń menedżerskich to propozycja sprawdzonych, starannie dopracowanych rozwiązań szkoleniowych, dla osób których codziennością jest zarządzanie, motywowanie i podejmowanie kluczowych decyzji. Organizując szkolenie wewnętrzne dla menedżerów kupuje Pan/Pani usługę: -realizowaną przez trenerów-praktyków -dostosowaną do specyfiki Pani/Pana firmy oraz oczekiwań uczestników -dzięki której uczestnicy nabędą konkretne umiejętności niezwykle cenne w ich codziennej pracy z podwładnymi. KSZTAŁCIMY KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE (Twój Zespół Może Pracować Lepiej!)praktycznie - warsztatowo - intensywnie w oparciu o potrzeby uczestników i organizacji


Zarządzanie Stresem dla Kobiet
Zarządzanie stresem dla kobiet. Stress Management for women. To propozycja autentycznego treningu antystresowego przygotowanego w ramach projektu Szkolenia dla Kobiet. Na szkolenie zapraszamy wszystkie Panie, które chciałby zarówno poznać możliwości wykorzystania technik relaksacyjnych w życiu zawodowym i prywatnym.


Szkolenia Dofinansowane Warszawa
MENEDŻERSKIE TECHNIKI MOTYWACJI

TECHNIKI SPRZEDAŻY USŁUG

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA

TECHNIKI OBRONY CENY


Szkolenia Dofinansowane Poznań
1. TECHNIKI PERSWAZJI W SPRZEDAŻY
2. OBSŁUGA KLIENTA NAJLEPSZE STANDARDY
3. WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH


Pobyt w SPA Azzun wylosowane na szkoleniu w dniu kobiet.
Po zakończeniu szkolenia Coaching w zarządzaniu. Szkolenie dla kobiet liderów przystąpiliśmy do najciekawszej jego części, czyli wylosowanie uczestniczki która otrzymała pobyt w Hotelu Azzun Orient SPAWellness wraz z zabiegami dla dwóch osób! Szczęśliwą zwyciężczynią została Pani Magdalena Moczała z firmy DMS Sp. z o.o. Serdecznie gratulujemy i życzymy udanego wypoczynku równocześnie zapraszamy na kolejne szkolenia przeznaczone dla kobiet liderów. Pozostałe uczestniczki szkolenia otrzymały zestawy kosmetyków. Zobacz Hotel Azzun Orient SPAWellness www.azzun.pl


B&O Navigator Kibicuje Justynie Kowalczyk na MŚ w Oslo Holmenkollen
Byliśmy w Oslo kibicować Justynie Kowalczyk. Nasz wysiłek się opłacił Justyna w biegu na 30 km zdobyła brązowy medal. Jak to powiedział trener Justyny - Brąz jest złotem w dobie astmatyczek. Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Będziemy z Justyną na innych imprezach.


Waldemar Wawerski TRENEREM MIESIĄCA
Wyróżnienie jakie otrzymał pan Waldemar Wawerski zostało przyznane na podstawie opinii uczestników szkolenia Przywództwo (leadership). Szkolenie dla profesjonalnych menadżerów. Trener oceniany był pod względem przekazanej wiedzy, przygotowania i sposobu prowadzenia zajęć. Średnia jaką otrzymał to 4,93 na 5,00 możliwych.


TECHNIKI PRZEJMOWANIA KLIENTÓW KONKURENCJI
Dzięki umięjętnościom wyniesionym z tego szkolenia sprzedaż, Twoja rozmowa z klientem konkurencji będzie coraz częściej kończyła jego przejęciem. Szkolenia handlowców powinny być dostowane do realiów ich pracy. A przecież każdy handlowiec codziennie rozmawia z klientami konkurencji. Nawet, jeżeli tak nie jest, to w najbliższym czasie wraz ze wzrostem konkurencji na twoim rynku będziesz coraz częściej słyszał od klientów, ale my już korzystamy z ... ( i tu padnie nazwa konkurencji). Czym wyróżniają się współcześni klienci? Czy klient współpracujący z naszą konkurencją różni się od naszego stałego klienta? Jakie rodzaju strategii użyć, aby zbudować trwałe i rentowne relacje z naszymi klientami? Czy aby zaplanować przejmowanie klientów należy przeprowadzić reorganizację firmy? I co tak naprawdę decyduje o sukcesie w sprzedaży - narzędzia czy umiejętności (techniki sprzedaży)? Uczestnicząc w szkoleniu poznasz odpowiedzi na te i inne ważne pytania, a dodatkowo poznasz warsztat profesjonalnego handlowca nastawionego na pozyskiwanie klientów konkurencji. To właśnie w trakcie tego szkolenia sprzedaż klientom konkurencji będzie głównym zagadnieniem.


Przywództwo (leadership). Szkolenie dla profesjonalnych menadżerów
Przywództwo (leadership) jest jednym z nowoczesnych modeli menedżerskich uzupełniających a czasami nawet wypierających tradycyjne standardy zarządzania. Zazwyczaj kojarzony z kierowaniem zespołem z powodzeniem jest stosowany również na poziomie organizacji (przedsiębiorstwo, piony organizacyjne). Przywództwo w praktyce pozwala na osiąganie ambitnych celów w sposób wyjątkowo skuteczny. Jest to możliwe dzięki efektywnemu i elastycznemu wykorzystaniu potencjału zespołu pracowniczego (firmy) i kadry kierowniczej. Jak z kierownika (szefa) zostać przywódcą? O tym na szkoleniu ... . Korzyści z udziału w szkoleniu: * Biorąc udział w szkoleniu w praktyczny, treningowy sposób znacząco rozwiniesz umiejętności odnajdywania się w roli przywódcy. * Nauczysz się identyfikować i rozwijać swoje mocne strony w przywództwie * Wzmocnisz, w sposób znaczący i efektywny, swoją pewność i świadomość siebie jako przywódcy. * Nabędziesz konkretne umiejętności i techniki do samodzielnego rozwoju w charakterze przywódcy.


Szkolenia dofinansowane - Warszawa - Kraków - Poznań - Wrocław - Katowice
Dofinansowane Szkolenia Otwarte. Dzięki zawartemu porozumieniu z wiodącą w kraju firma szkoleniowa BO Navigator Sp. z o.o. proponujemy Państwu korzystanie z dofinansowanych szkoleń otwartych o najwyższych standardach.


ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
Zarządzanie Przez Cele (ang. MBO - Management by Objectives) jest jedną z metod kierowania przedsiębiorstwem i pracownikami. Menedżer wykorzystujący w swojej pracy Zarządzanie Przez Cele koncentruje się na zaangażowaniu pracowników w proces ustalania i realizacji celów. Wymaga to od menedżera umiejętności motywowania i rozbudzania innowacyjności swoich podwładnych. Sukces i popularność Zarządzania Przez Cele wynika z uniwersalności tej metody, znajduje ona swoje zastosowanie zarówno w zarządzaniu strategicznym jak i np. kierowaniu działem sprzedaży. Zarządzanie Przez Cele z powodzeniem może być stosowana w małych rodzinnych firmach jak i dużych przedsiębiorstwach. Jak prawidłowo wdrożyć i wykorzystać możliwości Zarządzania Poprzez Cele, o tym powiemy już na szkoleniu.


BEATA MAGDALENA WITKOWSKA Nowy Trener B&O Navigator Firma Szkoleniowa
Trener - Praktyk. Menadżer, prawnik, doradca. Specjalistka w zakresie funkcjonowania organizacji biznesowych w środowisku wielokulturowym i międzynarodowych relacji biznesowych. Karierę zawodową rozpoczynała w 2004 roku w działe prawnym koncernu Ford - Werke AG oraz Ford Bank w Kolonii (Niemcy). Następnie związana z niemieckimi kancelariami adwokackimi i Strax Group gdzie odpowiadała za m.in: koordynacja projektów wewnątrz grupy, bieżąca obsługa prawną podmiotów gospodarczych wewnątrz koncernu (prawo pracy, przygotowanie umów handlowych i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, weryfikację zgodności business planu i działań grupy, ochronnę prawną członków zarządu w spółkach prawa handlowego, koordynację i zlecanie działań kancelariom prawnym na terenie Unii Europejskiej, negocjowanie umów handlowych optymalizację procesów wewnątrz grupy, szczególnie w kwestii przepływu informacji oraz zarządzania, przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników.


Szkolenia dla kobiet biznesu
Kobieta jako lider w biznesie i współczesnym świecie.
Piękno i moc. Autoprezentacja, wizerunek, body language kobiety menedżera.
Silna i szczęśliwa. Asertywność dla kobiet w biznesie.
Coaching w zarządzaniu. Szkolenie dla kobiet liderów


Waldemar Wawerski TRENEREM MIESIĄCA Styczeń 2011
Wyróżnienie jakie otrzymał pan Waldemar Wawerski zostało przyznane na podstawie opinii uczestników szkoleń, które odbyły się w styczniu 2011. Zarządzanie przez Cele oraz Menedżerskie techniki Motywacji Trener oceniany był pod względem przekazanej wiedzy, przygotowania i sposobu prowadzenia zajęć. Średnia jaką otrzymał to 4,9 na 5,00 możliwych.


Szkolenia TV - Kobieta Liderem Biznesu
Coaching jest idealnym narzędziem do pracy z podwładnymi, zwłaszcza jeżeli metody i techniki coachingu stosują kobiety. Kobieta coach poszerzy silne strony i potencjał podwładnych o nowe dla nich aspekty doprowadzając tym samym do zamierzonej poprawy funkcjonowania pracowników.


Szkolenia Dofinansowane Warszawa Katowice Kraków
Dofinansowane Szkolenia Otwarte dzięki zawartemu porozumieniu z wiodącą w kraju firma szkoleniową BO Navigator Sp. z o.o. proponują Państwu korzystanie z tanich szkoleń o najwyższych standardach. Zobacz ceny, sprawdź terminy, prześlij zgłoszenie.


Kupili telewizor, teraz przeżywają koszmar reklamacji...
Szkolenie reklamacje i obsługa reklamacji uczy profesjonalnego podejścia w kontaktach z klientem, który daje wyraz niezadowolenia z usługi, produktu lub jakości obsługi. Badania rynkowe pokazały, że ok. 25% klientów jest niezadowolonych z dokonanych zakupów. Jak często wyrażają swoje niezadowolenie? Zaskakujący jest fakt, że tylko 5% z nich składa reklamacje. Pozostałe 95% sądzi, że nie warto zawracać sobie głowy reklamacją albo nie wie jak, lub do kogo się z tym zwrócić.


Szkolenia dla kobiet - Coaching - już 8 marca
Szkolenia dla kobiet to najnowsza propozycja szkoleniowa BO NAVIGATOR. Rozpoczynamy, oczywiście w dniu święta kobiet. 7 - 8 marca zapraszamy wszystkie Panie na specjalnie przygotowane szkolenie Coaching w Zarządzaniu. Szkolenie dla Kobiet. Coaching jest idealnym narzędziem do pracy z podwładnymi, zwłaszcza jeżeli metody i techniki coachingu stosują kobiety. Kobieta coach poszerzy silne strony i potencjał podwładnych o nowe dla nich aspekty doprowadzając tym samym do zamierzonej poprawy funkcjonowania pracowników. Autorką programu i trenerką prowadzącą szkolenie jest Pani Magdalena Nowakowska (na zdjęciu). Specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych programów coachingowych, szkoleniowych oraz warsztatów w biznesie oraz rozwoju osobistym z zastosowaniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie uczenia się dorosłych i kształtowania ludzkich zachowań ... więcej o trenerce


Tajemniczy Klient Mystery Shopper
USŁUGA TAJEMNICZY KLIENT (Mystery Shopper, Mystery Customer) Tło rynkowe: Jak pokazują badania pozyskanie nowego klienta kosztuje aż 5 razy więcej niż utrzymanie dotychczasowego, a koszt odzyskania klienta utraconego jest ponad 12-krotnie wyższy. Kolejny wniosek jaki wypływa z tego typu badań, to fakt, że dzisiejszy klient rzadko narzeka na złą obsługę, po prostu przechodzi do konkurencji, a swoją negatywną opinią dzieli się średnio z 8 osobami, które przekażą ją kolejnym 3 osobom. Co wynika z tych liczb? Tylko, albo aż to, że przez jednego niezadowolonego klienta możemy stracić potencjalnych 24 oraz to że brak lub niewielki odsetek reklamacji nie oznacza, że nie tracimy klientów. Wręcz przeciwnie. Tracimy, tylko ich tylko często nie wiemy dlaczego. Jak w takim razie przeciwdziałać tego typu sytuacjom? Jedna z odpowiedzi to przeprowadzanie badania typu "Tajemniczy Klient".


Szkolenia są za krótkie
Szkolenia są za krótkie - To opinia jednego z uczestników szkolenia Zaawansowane Techniki Negocjacji, prowadzonego przez Wojciecha Szewczykowskiego, które odbyło się w dniach 17-18 stycznia tego roku. Jest nam bardzo miło czytać takie opinie. Trener po szkoleniu zostaje oceniany w skali 1-5 przez uczestników szkoleń z wiadomości, przygotowania do zajęć oraz sposobu ich prowadzenia. Średnia ocen wyniosła na tym szkoleniu 4,93.


WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK
Wprowadzenie nowego produktu na rynek nie jest rzeczą łatwą. I choć daleko nam jeszcze do rynku amerykańskiego czy zachodnioeuropejskiego coraz większa konkurencja i nasycenie rynku powoduje, że więcej jest nieudanych launch-ów niż tych zakończonych sukcesem. Jak więc profesjonalnie przygotować się do wprowadzenia nowego produktu na rynek? Jakich błędów unikać? Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie szkolenia. Szkolenie jest przeznaczone dla product i brand managerów, dyrektorów marketingu, członków zarządu. Szkolenia poprowadzi Tomasz Łucek Trener - współpracujący BO NAVIGATOR. Menedżer wyższego szczebla działów marketingu, specjalista od działań trade marketingowych i wsparcia sprzedaży, new product development.


STRATEGICZNE METODY ZARZĄDZANIA KOSZTAMI I RYZYKIEM W ZAKUPACH
* O szkoleniu Koszty i ryzyko to dwa kluczowe elementy które warunkują sukces w pracy każdego kupca. Umiejętne zarządzanie tymi elementami pozwala osiągnąć długofalowe oszczędności bez względu na panującą na globalnych rynkach koniunkturę. * Cele szkolenia * Jak kalkulować cenę na podstawie kosztów dostawcy aby zyskać przewagę w negocjacjach i wygenerować oszczędności? * Jak zdecydować czy opłaca nam się kupić czy wyprodukować? * Gdzie ukrywają się koszty i jak je skutecznie eliminować? * Jak zarządzać ryzykiem dostawcy aby zoptymalizować koszty i spać spokojnie? Na wszystkie powyższe pytania wraz z praktycznymi rozwiązaniami kupiec będzie umiał odpowiedzieć po szkoleniu.


Negocjacje 1001 nocy
Pierre Bourdieu pisał, że warunkiem rewolucyjnego projektu, jest umiejętność kontrolowania teraźniejszości. Teza ta, choć dedykowana dla opisania dynamiki współczesnych przemian gospodarczych i społecznych, aktualna jest dziś również w biznesie. Problem dostosowania menedżera do przemian jest poważny, a zasoby informacji do przetworzenia coraz większe. Jedną z wielu ról współczesnego menedżera jest negocjowanie. Negocjator, który tylko improwizuje, nie ma specjalnych szans na osiągnięcie satysfakcjonującego go porozumienia. Wynika to między innymi z faktu, że osoba po drugiej stronie stołu będzie doskonale przygotowana do prowadzenia rozmów, a dokonując gruntownej diagnozy jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji, uzyska duży wpływ na przebieg rozmów. Skuteczny negocjator dysponuje arsenałem taktyk, umiejętności aktorskich i argumentów, które wpłyną na przebieg rozmów. O skuteczności porozumienia zadecyduje wykorzystanie tych umiejętności do rozwiązania problemów.


NEGOCJACJE W BIZNESIE
Negocjacje w biznesie wymagają wysokich umiejętności, które decydują o tym, czy osiągniesz korzyści prowadząc ważny projekt lub podpiszesz nowy kontrakt z klientem. Czy zdarzyło się, że podczas spotkań Twój partner biznesowy, wiedział o Tobie więcej niż Ty o nim? Czy traciłeś kontrolę nad przebiegiem rozmów? Czy silniejszy dyktował warunki kontraktu? Coraz częściej spotykasz podczas rozmów biznesowych osoby doskonale wyszkolone i przygotowane, znające tajniki taktyk negocjacyjnych. Na ile wynik negocjacji stanowi wtedy efekt ich przemyślanej strategii, a na ile realizuje Twoje oczekiwania? Czy zdarza się, że zgadzasz się na zbyt duże ustępstwa? Kiedy interesy są rozbieżne, łatwo dochodzi do impasu w rozmowach. Bywa, że partner traci zainteresowanie i wszystko trzeba zaczynać od początku. Efekt to strata czasu i rosnące koszty.


PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI REKLAMACJI
Szkolenia reklamacje - prawne aspekty obsługi. Szkolenie pozwoli Państwu w pełni poznać i zrozumieć powiązania na poziomie przedsiębiorca-konsument, zwłaszcza w zakresie prawnych aspektów reklamacji oraz trybu ich realizacji. Każda sprzedaż produktu czy usługi pociąga za sobą konsekwencje prawne w postaci możliwości podnoszenia roszczeń przez konsumentów np. reklamacji w razie wady produktu oraz obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez ustawę i umowę w zakresie realizacji reklamacji.


OBSŁUGA REKLAMACJI
Szkolenie reklamacje i obsługa reklamacji uczy profesjonalnego podejścia w kontaktach z klientem, który daje wyraz niezadowolenia z usługi, produktu lub jakości obsługi. Badania rynkowe pokazały, że ok. 25% klientów jest niezadowolonych z dokonanych zakupów. Jak często wyrażają swoje niezadowolenie?


Szkolenia są za krótkie
Szkolenia są za krótkie - To opinia jednego z uczestników szkolenia Zaawansowane Techniki Negocjacji, prowadzonego przez Wojciecha Szewczykowskiego, które odbyło się w dniach 17-18 stycznia tego roku. Jest nam bardzo miło czytać takie opinie. Trener po szkoleniu zostaje oceniany w skali 1-5 przez uczestników szkoleń z wiadomości, przygotowania do zajęć oraz sposobu ich prowadzenia. Średnia ocen wyniosła na tym szkoleniu 4,93. Klientom najbardziej podobało się: forma przekazywania wiedzy, przykłady sytuacji negocjacyjnych, ćwiczenia i warsztaty. Uzasadniając przyznane oceny uczestnicy zwracali uwagę na: bogate doświadczenie trenera oraz profesjonalizm, dynamiczny wykład, dobrze przygotowane podręczniki. W ocenie jednego z uczetników, który wyraził swoją opinie w tym co mu się najmniej podobało, była własnie informacja, że szkolenia prowadzone przez tego trenera są za krótkie, tak bardzo klient był zadowolony, że z checią słuchałby trenera jeszcze kilka dni... Gratulujemy i pomyślimy nad szkoleniami trzydniowymi prowadzonymi przez trenera Wojciecha Szewczykowskiego. Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń:
Szkolenia Otwarte
Szkolenia dla firmSzkolenia Warszawa - Promocje
Szkolenia Warszawa - Promocje. Razem Taniej. Jeśli jesteś zainteresowany 20% rabatem zapoznaj się z aktualną promocją na najbliższe szkolenia


Zarządzanie czasem
Ciągle brakuje Ci czasu aby załatwić wszystkie sprawy w domu i pracy? A może gonią Cię terminy powodując stres i nerwowość? Masz wrażenie, ze doba jest za krótka aby zakończyć w terminie wszystkie prace i zobowiązania? A są przecież tacy ludzie, którzy ze wszystkim zdążą. Czy ich czas jest z .. gumy? Czy mają mniej obowiązków i zadań? Niekoniecznie. Oni po prostu efektywnie zarządzają swoim czasem.


Zarządzanie Zmianą, Zarządzanie Projektem - nowe szkolenia w ofercie
Już są dwa nowe, doskonałe szkolenia menedżerskie. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z propozycją dwóch nowych szkoleń. Pierwsze z nich, Zarządzanie Zmianą dedykujemy wszystkich, którzy chcą (nie bez powodów do dumy) powiedzieć o Sobie menedżer zmiany.


UWAGA KONKURS! Wygraj pobyt w SPA!
Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otwartym ZAAWANSOWANE TECHNIKI NEGOCJACJI które odbędzie się 14-15 czerwca, weźmie udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody. Bezpłatny pobyt dla dwóch osób w Hotelu Azzun Orient SPA & Wellness wraz z darmowymi zabiegami oraz wyżywieniem. W ramach organizowanego przez nas konkursu, sponsorujemy dwuosobowy pobyt w hotelu Hotelu Azzun Orient SPA & Wellness.


NAWET 40% TANIEJ!!! PROMOCYJNA OFERTA SZKOLEŃ DLA ZESPOŁÓW HANDLOWYCH
Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem szkoleń dla firm w celu uzyskania inwidualnej oferty szkoleń dla zespołów handlowych. Do 20 czerwca trwa specjalna promocja na szkolenia dla firm (szkolenia wewnętrzne).


TRENING ANTYSTRESOWY I ZARZĄDZANIE STRESEM
Trening antystresowy i zarządzanie stresem to propozycja szkolenia (treningu) przeznaczonego dla wszystkich, którzy są świadomi wpływu jaki odgrywają czynniki stresogenne na jakość pracy i życia prywatnego. W trakcie warsztatów nasz trener przekaże proste, a jednocześnie skuteczne metody pokonywania stresu i utrzymywania się w dobrej kondycji psychofizycznej. Szkolenie prowadzi Pani Joanna Szeluga - psycholog, trener B&O NAVIGATOR


ZAAWANSOWANE TECHNIKI NEGOCJACJI
Negocjacje są nieodłącznym elementem biznesu. To w trakcie negocjacji decyduje być albo nie być kontraktów handlowych, projektów czy też całych przedsiębiorstw. Do niedawna negocjacje były wiedzą dla wtajemniczonych, dziś coraz częściej spotykasz siedzących po drugiej stronie stołu doskonale przygotowanych, opanowanych i twardych negocjatorów partnera. Czy pomimo to chciałbyś negocjować ze świadomością, że już na starcie masz nad nimi przewagę?


KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - identyfikacja, pomiar, metody racjonalizacji
Koszty logistyki mogą mieć znaczący udział w ogólnych kosztach wytworzenia produktu, wpływają tym samym rentowność oraz końcowy wynik finansowy firmy. Kosztami logistyki można zarządzać poprzez właściwą ich identyfikację, użycie właściwych wskaźników do ich zmierzania, a ostatecznie poprzez ich racjonalizację.


WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK (New Product Development)
Wprowadzenie nowego produktu na rynek nie jest rzeczą łatwą. I choć daleko nam jeszcze do rynku amerykańskiego czy zachodnioeuropejskiego coraz większa konkurencja i nasycenie rynku powoduje, że więcej jest nieudanych launch-ów niż tych zakończonych sukcesem. Jak więc profesjonalnie przygotować się do wprowadzenia nowego produktu na rynek? Jakich błędów unikać? Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie szkolenia.


KEY ACCOUNT MANAGEMENT - Zarządzanie Relacjami z Klientami Kluczowymi
Dzięki umiejętnościom wyniesionym z tego szkolenia sprzedaż, obsługa klienta kluczowego będzie realizowana na wpełni profesjonalnym poziomie zapewniającym zbudowanie długotrwałych i pozytywnych relacji. Szkolenie skierowane jest do osób, które mają doświadczenie w sprzedaży, ale właśnie stoją przed nimi nowe wyzwania związane z obsługą klientów strategicznych. W trakcie szkolenia omówimy proces Key Account Managementu na dwóch poziomach: planowania i wdrażania.


PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE
Programy lojalnościowe to działania, których perspektywa czasowa może sięgać nawet kilku lat. To również przedsięwzięcie wymagające stosownych nakładów finansowych - mawia się przecież, że nie ma tanich programów lojalnościowych. Choćby z tych dwóch powodów warto wziąć udział w szkoleniu Programy Lojalnościowe i skorzystać z praktycznej wiedzy i doświadczenia naszego trenera. Prezentowany program to kompendium wiedzy i umiejętności wyjątkowo przydatnych dla każdego marketingowca zajmującego się teraz lub w przyszłości programem lojalnościowym swojej firmy.


TECHNIKI PRZEJMOWANIA KLIENTÓW KONKURENCJI
Dzięki umięjętnościom wyniesionym z tego szkolenia sprzedaż, Twoja rozmowa z klientem konkurencji będzie coraz częściej kończyła jego przejęciem. Szkolenia handlowców powinny być dostowane do realiów ich pracy. A przecież każdy handlowiec codziennie rozmawia z klientami konkurencji. Nawet, jeżeli tak nie jest, to w najbliższym czasie wraz ze wzrostem konkurencji na twoim rynku będziesz coraz częściej słyszał od klientów, ale my już korzystamy z ... ( i tu padnie nazwa konkurencji). Czym wyróżniają się współcześni klienci? Czy klient współpracujący z naszą konkurencją różni się od naszego stałego klienta? Jakie rodzaju strategii użyć, aby zbudować trwałe i rentowne relacje z naszymi klientami? Czy aby zaplanować przejmowanie klientów należy przeprowadzić reorganizację firmy? I co tak naprawdę decyduje o sukcesie w sprzedaży - narzędzia czy umiejętności (techniki sprzedaży)? Uczestnicząc w szkoleniu poznasz odpowiedzi na te i inne ważne pytania, a dodatkowo poznasz warsztat profesjonalnego handlowca nastawionego na pozyskiwanie klientów konkurencji. To właśnie w trakcie tego szkolenia sprzedaż klientom konkurencji będzie głównym zagadnieniem.


ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapasów. Zrealizowanie tego celu wymaga przynajmniej trzech podstawowych rzeczy: wiedzy ekonomicznej o funkcjonowaniu zapasów, umiejętności i odpowiednich narzędzi (analizy, wskaźniki) oraz ... doświadczenia.


OBSŁUGA REKLAMACJI
Biorąc udział w szkoleniu: Uświadomisz sobie, czym jest reklamacja dla klienta i firmy. Zdobędziesz praktyczne umiejętności przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów. Zdefiniujesz i dokonasz analizy własnego stylu postępowania z reklamacjami.


PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI REKLAMACJI
Szkolenie reklamacje - prawne aspekty obsługi. Szkolenie pozwoli Państwu w pełni poznać i zrozumieć powiązania na poziomie przedsiębiorca-konsument, zwłaszcza w zakresie prawnych aspektów reklamacji oraz trybu ich realizacji.


Social Media: Facebook, Twitter, blogi i fora. Jak mądrze wykorzystywać media społecznościowe w marketingu.
Social media (media społecznościowe) zmieniły internet i zachowania internautów, którzy uzyskali możliwość łatwego, bezpośredniego zaznaczenia swojej obecności w sieci. Media społecznościowe stały też platformą prawie bezpośredniej komunikacji pomiędzy osobami o takich samych podglądach, zainteresowaniach, doświadczeniach.


STRATEGICZNE METODY ZARZĄDZANIA KOSZTAMI I RYZYKIEM W ZAKUPACHZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, kierowanie zespołem - szkolenie poświęcone temu zagadnieniu przygotowaliśmy specjalnie z myślą o menedżerach, którzy chcą jeszcze sprawniej, wydajniej kierować swoimi pracownikami.