e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


Umowa kupna sprzedaży Umowa kupna sprzedaży

http://umowa-kupna-sprzedazy.pl/feed/Auto Casco - ubezpieczenie AC
Ubezpieczenie Auto Casco należy do ubezpieczeń dobrowolonych. Oznacza to że właściciel pojazdu nie maobowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia. Umowę zawiera się zwykle na 12 miesięcy ale może być to też krótszy okres. Dokumentem potwierdzającym faktubezpieczenia jest polisa. Jej ważnośc jest uzależniona od opłacenia składki. Polisa może być opłacona zarównojednorazowo jak i w ratach. Co za tym [...]


OC - podstawowe informacje
Ubezpieczenie OC to rodzaj ubezpieczenia, które zobowiązany jest wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. O tym, jak dobrze jest posiadać ważne ubezpieczenie OC, przekonali się z pewnością ci, którzy jako kierowcy pojazdów wyrządzili innym szkody komunikacyjne, których koszty okazały się na tyle wysokie, że trudno byłoby je pokryć ze źródeł własnych. Co do tego więc, ze [...]


Używany samochód - kupno
W zasadzie zaczniemy od końca. Podejmując decyzje o zakupie samochodu trzeba sobie zdawać sprawę że auto trzeba później utrzymać. Młodzi kierowcy ( w wieku 25, 26 lat) mają podwyższoną składkę na ubezpieczenie samochodu o 30%. Ponadto kupując drogi samochód dochodzi do tego ubezpieczenie Auto Casco liczone procentowo od wartości twojego samochodu. Jeśli decydujesz się kupić [...]


Umowa kupna sprzedaży - podatek
Zobowiązania publiczno prawne Przedmiot opodatkowania l czynności cywilnoprawne a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych, z tym iż podatnikiem jest przy: l umowie sprzedaży kupujący Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku [...]


Umowa kupna sprzedaży samochodu - prawo
Umowa kupna sprzedaży pojazdu Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż pojazdu jest czynnością prawną polegającą na wzajemnym zobowiązaniu kontrahentów, należy jednak pamiętać iż czynność prawna wywołuje nie tylko [...]


Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu
Przedstawiam gotowy wzór umowy kupna sprzedaży pojazdu. Może być on także zastosowany w przypadku zawarcia umowy kupna sprzedaży każdego pojazdu. Przede wszystkim zawierając umowę należało by oznaczyć rodzaj umowy odpowiednim nagłówkiem. Co prawda nie jest to wymóg prawny i nie wiążą się z brakiem nagłówka żadne konsekwencje jednak ustalanie rodzaju umowy na podstawie zawartych w [...]