e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


Nowośći w antykwariat.nepo.pl Nowośći w antykwariat.nepo.pl

http://www.antykwariat.nepo.pl/index.php?main_page=rss_feed&feed=new_productsKategoria potoczności. Źródła filozoficzne i zastosowania teoretyczne, Aldona Jawłowska (red.)
Kategoriaproj. okł. Joanna Złonkiewicz

Książka jest rezultatem prac konwersatorium Współczesne orientacje teoretyczne i nowe problemy badawcze prowadzonego w roku akademickim 1989/1990. Składa się z dziewięciu rozdziałów od tekstów omawiających prace filozoficzne zasadnicze dla problematyki potoczności (Husserl, Gadamer) poprzez teoretyczne rozważania nad tą problematyką podejmowane z punktu widzenia teorii nauk społecznych do zastosowania kategorii potoczności w konkretnych badaniach empirycznych, stanowiących ilustrację tego, jak ta kategoria może funkcjonować w praktyce badawczej socjologii.

Stan: dobry, przetarcia okładki, niewielkie przybrudzenia brzegów grzbietu

Instytut Kultury, 1991

ISBN: 83-85323-16-3

str. 204

14,5x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Co u pana słychać? Biała Księga/Sprawa Dolezalka
CoKrzysztof Kąkolewski

Stan: dobry, niewielkie zagięcia okładki, przebarwienia tylne strony okładki i grzbietu

Iskry, 1986

ISBN: 83-207-0704-8

str. 358

14,5x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Ekonomia i polityka. Rozważania na dziś i na jutro, Ludwig von Mises
Ekonomiatłum. Józef Emil

Ekonomia i polityka profesora Ludwiga Misesa (1881 -1973) jest przystępnym wprowadzeniem do podstawowych zasad ekonomicznych. W sześciu wykładach Mises przedstawia wiele z najważniejszych problemów teorii i polityki ekonomicznej - m. in. zysku i straty, pieniądza i kredytu, kapitału i inwestycji oraz teorii cen.
Co ważniejsze, wykłady nie są całkowicie abstrakcyjne. Mises wplata swoje analizy w prawdziwą strukturę dzisiejszych problemów politycznych, używając rezultatów przemyśleń ekonomicznych do rozwiązania najbardziej palących zagadnień naszego wieku włączając w to różne kierunki, jakie system ekonomiczny może przyjąć - kapitalizm, socjalizm czy welfare state (dobroczynne państwo) - jak również interwencje rządu, inflację, bezrobocie, okresowe kryzysy gospodarcze, politykę opodatkowania, monopole, handel zagraniczny i związki zawodowe.
Wykłady przeznaczone są dla nie-specjalistów: przedsiębiorców, konsumentów lub studiujących ekonomię, którzy chcą dowiedzieć się więcej o kierunku neoliberalnym w ekonomii.

Stan: dobry, przebarwienia okładki

Regnery/Gateway, Inc., 1988

ISBN: brak

str. 74

12,5x18,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Tak-tak, nie-nie. Z założycielem Radia Maryja rozmawia dr Stanisław Krajski, Ojciec T. Rydzyk
Tak-tak,Tak-tak, nie-nie. Z założycielem Radia Maryja rozmawia dr Stanisław Krajski, Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR

proj. okł. Krzysztof R. Jaśkiewicz

Nieautoryzowany wywiad-rzeka z założycielem Radia Maryja. Ojciec T. Rydzyk opowiada w nim o historii rozgłośni, jej słuchaczach, ich inicjatywach, wypowiada się też na wiele tematów dotyczących wiary i duchowości we współczesnym świecie.

stan: średni, zagięcia okładki, pofałdowania i wygięcie bloku (po zamoczeniu), przebarwienia części stron, zagięcia kilku stron

Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2002

ISBN: 83-7257-097-3

str. 288

12x19,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Zabójstwo w Neuilly, Klara S. Meralda
ZabójstwoStan: średni, zagięcia i przetarcia okładki, przybrudzenia brzegów bloku, deformacja bloku, przebarwienia wnętrza okładki

Prawnicze, 1988

ISBN: 83-219-0433-5

str. 216

11,5x16 cm

oprawa broszurowa

Do


Trygonometria w zakresie szkoły średniej, Henryk Florczyk
TrygonometriaWznowienie wydania z 1938 roku

Stan: średni, zagięcia, przybrudzenia i przebarwienia okładki, przybrudzenia brzegów bloku, zagięcia rogów kilku stron

Universum, b. r. wyd.

wydanie IV

ISBN: brak

str. 128

14,5x21 cm

oprawa broszurowa

Do


Z pięcioma brylantami, Sara Lindman
ZZ pięcioma brylantami to książka o Afryce. Terenem jej akcji jest Kenia w okresie wyzwalania się spod zwierzchnictwa Anglii. W działalność antykolonialną zaangażowany jest brat głównego bohatera Wachiry - Thiongo. Na pierwszy plan jednak wysuwają się nie wydarzenia polityczne, ale historia miłości dwojga Afrykanów, Wachiry i Wambury oraz splatająca się z nią historia konfliktu między braćmi - nowa wersja prastarego mitu o Ablu i Kainie.

Stan: średni, zagięcia okładki, przybrudzenia brzegów bloku, odcięte skrzydełko z opisem przyklejone do strony przedtytułowej, przebarwienia części stron, na stronie przedtytułowej pieczątka związkowa

PIW, 1968

ISBN: brak

str. 276

12,5x19,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Rozstania. Na drodze ku nowemu etapowi życia, gdy partner odchodzi, Doris Wolf
Rozstania.tłum. Tamara Jurczak

Pożegnanie sprawia ból i najbardziej chciałoby się wszystko uznać za niebyłe. Przezwyciężenie rozstania jest jak wdrapywanie się na górę, tyle tylko, że nie nikt nie znalazł się u jej podnóża z własnej woli. Z tej książki można się dowiedzieć, jak przezwyciężyć kryzys, jak, krok po kroku, zredukować swój ból, złość, lęk i poczucie winy. Jednocześnie w rozstaniu jest obecna szansa dalszego rozwoju i wzmocnienia samego siebie.

Stan: dobry, przebarwienie grzbietu, przybrudzenia brzegów bloku

Astrum, 1996

wydanie I

ISBN: 83-85242-77-5

str. 212

13x19 cm

oprawa broszurowa

Do


Raj. Śpiewnik, Przemysław Gintrowski, Jacek Kaczmarski...
Raj.Przemysław Gintrowski, Jacek Kaczmarski, Zbigniew Łapiński

Teksty, akordy i nuty z programu Raj

Stan: średni, zagięcia i przybrudzenia okładki

Pomaton, 1990

ISBN: brak

str. 48

14,5x20 cm

oprawa broszurowa

Do


Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
TraktatTraktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

tłum. Jan Rybałt

Jedno z podstawowych dzieł literatury maryjnej pióra twórcy doktryny całkowitego zawierzenia Maryi Niepokalanej, misjonarza i pisarza religijnego. W Traktacie autor swoją miłość do Maryi przekazuje w prosty sposób, ale z ogromnym zaangażowaniem. Propagatorami tego nabożeństwa byli m.in. św. Maksymilian Maria Kolbe, kard. Stefan Wyszyński oraz Karol Wojtyła, który swoją dewizę biskupią i papieską Totus Tuus najprawdopodobniej zaczerpnął właśnie z Traktatu....

Stan: dobry, przetarcia brzegów grzbietu

Wydawnictwo Księży Marianów, 1986

wydanie III

ISBN: brak

str. 175

12x19,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Pluton z Dzikiej Łąki. Ziemia miodem płynąca, Michał Rusinek
PlutonDwie przedwojenne (1937 - 1938) powieści Michała Rusinka, częściowo z wątkami autobiograficznymi, łączące się osobami bohaterów. W Plutonie z Dzikiej Łąki autor odmalował życie Krakowa pod koniec I wojny światowej i w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości. Dużą wartość mają żywe i plastyczne opisy krakowskich zwyczajów i codziennego życia. Ziemia miodem płynąca, będąca kontynuacją losów głównego bohatera po przeprowadzce z Krakowa do stolicy, jest zasadniczo powieścią środowiskową, opisującą monotonne i szare życie urzędników magistrackich.

Stan: średni, brak obwoluty, przybrudzenia okładki, przybrudzenia brzegów bloku, zabrudzenia przedniej wyklejki, wgniecenie kilku pierwszych stron

LSW, 1969

ISBN: brak

str. 448

13x20 cm

oprawa twarda

Do


Godziny grozy, Zygmunt Bieszczanin
Godzinyproj. okł. Mieczysław Wiśniewski

Seria Żółty Tygrys 1/67

Powstanie tzw. Republiki Pińczowskiej (24.07-12.08.1944) i wspólna walka AK, AL i BCh o jej utrzymanie.

Stan: średni, zagięcia i przetarcia okładki

MON, 1966

wydanie I

ISBN: brak

str. 128

10,5x14,5 cm

oprawa broszurowa

Do


O naśladowaniu Chrystusa, Tomasz à Kempis
OJedno z najpopularniejszych dzieł ascetycznych, po Piśmie Świętym najbardziej rozpowszechniona książka religijna. Po mistrzowsku i zwięźle rozwija prawdy ewangeliczne dając ich praktyczne zastosowanie w życiu, uwypuklając jednocześnie Jezusa Chrystusa jako jedyny i najwyższy ideał w dążeniu człowieka do doskonałości.

Stan: dobry, przybrudzenia okładki

WAM, 1972

wydanie IV

ISBN: brak

str. 372

9x14,5 cm

oprawa twarda

Do


Tańczący Trumniarz, Jeffery Deaver
TańczącyStan: dobry, przybrudzenia i zagięcia okładki

Prószyński, b. r. wyd.

ISBN: 83-7469-123-9

str. 440

10,5x17 cm

oprawa broszurowa

Do


Niebo jest w nas. Szkice z poznania nieba, Honorata Korpikiewicz
NieboStan: bardzo dobry

KiW, 1989

ISBN: 83-05-11960-2

str. 304

12x19 cm

oprawa broszurowa

Do


Myślenie Heideggerem, Bogusław Jasiński
Myślenieproj. okł. Marek Parzydło

Początkowo praca miała być rekonstrukcją i możliwie wiernym opisem całej filozofii Heideggera, swego rodzaju monografią. Z uwagi jednak na specyfikę twórczości Heideggera, jego styl rozumowania, zamiar ten okazał się niewykonalny. Tym samym zamierzona analiza myśli heideggerowskiej zamieniała się w swego rodzaju przewodnik ułatwiający zapoznanie się i zrozumienie tej myśli, jednak mający spełniać jedynie rolę pomocniczą w samodzielnym dochodzeniu do znajomości tej filozofii.

Stan: dobry, zagięcia okładki, przebarwienie grzbietu

Klub Otrycki, 1988

ISBN: brak

str. 103

16,5x23,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Jak sterować społeczeństwem, Józef Kossecki
Jakopr. graf. Krystyna Ziołowska

Rozważania na temat reformy systemu sterowania społecznego w Polsce połowy lat osiemdziesiątych XX wieku. Nie są to konkretne recepty, lecz ogólne omówienie koniecznych zmian i wskazanie metod ich wprowadzenia oraz praw rządzących procesami sterowania społecznego i cybernetyką społeczną.

Stan: dobry, zagięcia okładki, przetarcia brzegów grzbietu

MAW, 1984

wydanie I

ISBN: 83-203-1799-1

str. 100

10x18,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Tu radio Gliwice, Emil Aleksander
Tuproj. okł. Mieczysław Wiśniewski

Seria Żółty Tygrys18/67

Stan: średni, zagięcia i przetarcia okładki, naderwania i ubytki grzbietu

MON, 1967

wydanie II

ISBN: brak

str. 96

10,5x14,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Nocarz, Magdalena Kozak
Nocarz,proj. okł. Piotr Cieśliński

Polskie służby specjalne walczące z... wampirami. Tajna jednostka ABW markując standardowe działania ściera się z groźnym rodem nieumarłych krwiopijców - Renegatami. Vesper, bohater powieści trafiając do służby, poświęca wszystko, łącznie z własną tożsamością. Ale co będzie, jeżeli sam się stanie wampirem?

Stan: dobry, zagięcia okładki

Fabryka Słów, 2006

wydanie I

ISBN: 83-89011-83-2

str. 400

12,5x19,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Obozy koncentracyjne hitlerowskie jako zagadnienie prawa międzynarodowego, Alfons Klafkowski
Obozyproj. okł. Stefan Nargiełło

Celem pracy jest przedstawienie problemu organizacji przestępczej hitlerowskich obozów koncentracyjnych w okresie II wojny światowej. Podstawa źródłowa ma charakter wyłącznie prawniczy. Są to niemal wyłącznie wyroki sądowe, zarówno sądów międzynarodowych jak i sądów polskich.

Stan: dobry, zagięcia okładki

PWN, 1968

ISBN: brak

str. 104

12,5x19,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Fall Weiss. Z genezy hitlerowskiej agresji przeciw Polsce, Bogdan Czarnecki
Fallproj. okł. Natalia Jarczewska

W książce omówione są wydarzenia bezpośrednio związane z przygotowywaniem przez Niemcy ataku na Polskę w latach poprzedzających II wojnę światową. Uzupełnieniem opracowania jest wybór dokumentów począwszy od polsko-niemieckiego traktatu rozjemczego z 1925 roku.

Stan: dobry, zagięcia okładki

PWN, 1961

wydanie I

ISBN: brak

str. 187

12,5x19,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Sylwetki polityków Drugiej Rzeczypospolitej, Jacek Czajowski, Jacek M. Majchrowski
Sylwetkiopr. graf. Lucyna Kubik

W tomie przedstawiono dwanaście postaci polskiego życia politycznego w okresie dwudziestolecia międzywojennego takich jak Walery Sławek, Wojciech Korfanty, Stanisław Thugutt czy Eugeniusz Kwiatkowski. Omówiono ich biografie i myśl polityczną oraz wpływ, jaki wywarli na realia społeczno-polityczne II Rzeczypospolitej.

Stan: średni, przybrudzenia i przetarcia okładki, blok częściowo oddzielony od grzbietu

Znak, 1987

wydanie I

ISBN: 83-7006-170-2

str. 167

12,5x19,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Sprawa zabójstwa Bohdana Piaseckiego, Peter Raina
Sprawaproj. okł. Aldona Dawid

Książka poświęcona jest głośnej sprawie porwania i zamordowania pod koniec lat pięćdziesiątych Bohdana Piaseckiego, syna Bolesława Piaseckiego, założyciela Stowarzyszenia Pax. Sprawa do dziś nie została wyjaśniona. P. Raina stara się dociec, dlaczego zagadka morderstwa nie została wyjaśniona, pokazuje wieloletnie starania rodziny Piaseckich dążących do wykrycia i ukarania winnych. W oparciu o dokumenty i materiały archiwalne, również te nie publikowane wcześniej, stawia własne hipotezy dotyczące rozwiązania tajemnicy.

Stan: dobry, niewielkie przetarcia brzegów grzbietu, przybrudzenia brzegów bloku

PAX, 1989

wydanie I

ISBN: 83-211-1184-X

str. 100

14,5x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Świat w oczach jasnowidzów, Stefan Budzyński
Światproj. okł. Leszek Rudnicki

Celem książki jest krytyczna ocena i analiza proroctw i przepowiedni formułowanych przez różnych jasnowidzów na przestrzeni wieków. Omówione są m. in. proroctwa Sybilli, przepowiednie Nostradamusa, proroctwo Malachiasza, III tajemnica fatimska.

Stan: średni, przybrudzenia i przetarcia okładki, zagięcia stron

Gadam, 1990

wydanie I

ISBN: 83-85207-02-3

str. 136

14,5x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Spoza innego wymiaru. Niewytłumaczalne zjawiska, Stefan Budzyński
Spozaproj. okł. Leszek Rudnicki

Głównym motywem książki jest udowodnienie istnienia zjawisk, nie dających się wytłumaczyć na gruncie współczesnej wiedzy. Autor omawia m.in. cudowne uzdrowienia, tajemnicę Całunu Turyńskiego, objawienia, psychokinezę, telepatię.

Stan: średni, zagięcia okładki, pofałdowania bloku

Novum, 1991

wydanie I

ISBN: brak

str. 136

14,5x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Ostrzeżenie z zaświatów. O Kościele naszych czasów (posoborowych), Bonawentura Meyer
Ostrzeżenieproj. okł. Renata Moszkowska

opr. graf. Waldemar Orłowski

Dokumentacja wypowiedzi demonów przy egzorcyzmach

Spisane z taśmy magnetofonowej wypowiedzi demonów przemawiających przy egzorcyzmowaniu opętanej kobiety w latach 1975-1977. Ostrzeżenia i pouczenia dotyczą głównie spraw Kościoła i wiary w czasach współczesnych.

Stan: średni, na stronie tytułowej podpis właścicielski, w tekście liczne podkreślenia i zakreślenia długopisem

Wers, 2002

wydanie IV

ISBN: 83-86906-13-8

str. 240

14,5x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


O życiu pozagrobowym
OFragmenty obszernej książki Święta Pani autorstwa Fulli Horak opisującej fakty bezpośredniego kontaktu ze świętymi

Stan: dobry, zagięcia okładki

Uwaga! Wydanie metodą małej poligrafii!

b. wyd., b. r. wyd.

ISBN: brak

str. 109

14,5x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Przestaw rzeczy a odmienisz swój los, Karen Rauch Carter
Przestawtłum. Jarosław Renk

proj. okł. Andrzej Burak

ilustr. Karen Rauch Carter, Jeff Fessler

Jak stosować feng shui, aby zdobyć miłość, pieniądze, szacunek i szczęście. W tej książce lekkość przekazu i dowcip czynią z poważnej i wysoce skomplikowanej starożytnej sztuki aranżacji przestrzeni rzecz łatwą, przyjemną i niezwykle interesującą. Feng shui staje się świetną zabawą i niezwykłą przygodą. Jednak efekty, jakie ze sobą niesie, są trwałe i skuteczne: otwierają możliwości, poprawiają relacje, uaktywniają kreatywność i przyciągają dobrobyt.

Stan: dobry, zagięcia stron

Studio Astropsychologii, 2002

ISBN: 978-83-88351-57-0

str. 256

14,5x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Telepatia i jasnowidzenie. Eksperymentalny dowód istnienia pozazmysłowej percepcji, Milan RĂ˝zl
Telepatiatłum. Małgorzata Gorlewska

Prof. dr RĂ˝zl, znany pionier w dziedzinie parapsychologii, przedstawia w tej książce zadziwiające wyniki badań naukowych nas postrzeganiem pozazmysłowym. RĂ˝zl wyjaśnia to pojęcie i wskazuje, w jaki sposób można rozwijać tę zdolność. Na podstawie licznych przykładów pokazuje także, które z pozornych fenomenów są tylko trikami i złudzeniami.

Stan: dobry, zagięcia i przybrudzenia obwoluty

Luna, 1993

wydanie I

ISBN: 83-85502-50-5

str. 260

14,5x21 cm

oprawa twarda w obwolucie

Do


Ossowiecki - zagadki jasnowidzenia, Krzysztof Boruń, Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Ossowieckiproj. okł. Agata Chmielewska

W książce przedstawione są zjawiska jasnowidzenia ze szczególnym uwzględnieniem znanego międzywojennego medium Stefana Ossowieckiego. Ossowieckiemu są poświęcone dwie pierwsze, bardzo szczegółowe, części książki. Część trzecia omawia inne znane przypadki jasnowidztwa i zdolności mediumicznych, zaś w części czwartej zaprezentowano próby wyjaśnienia tych fenomenów.

Stan: średni, zagięcia i przetarcia okładki, pofałdowanie bloku, zagięcia części stron

Epoka, 1990

wydanie I

ISBN: 83-85021-36-1

str. 288

14,5x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Życie sprzed życia, Jim B. Tucker
Życietłum. Barbara Górecka

proj. okł. Krystyna Szczepaniak

W książce udostępniono wyniki kilkudziesięcioletnich badań nad przypadkami wspomnień z poprzednich wcieleń. Autor, psycholog dziecięcy, przytacza najbardziej niezwykłe historie opatrując je naukowym komentarzem.

Stan: dobry, niewielkie przybrudzenia okładki, przybrudzenia brzegów bloku, zagięcia stron

Purana, 2006

ISBN: 83-60170-09-6

str. 256

14x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Życie po śmierci, Leszek Szuman
ŻycieAutor opisuje zjawiska parapsychologiczne mające związek ze śmiercią człowieka i możliwością życia po śmierci. Omawia też pokrewne fenomeny jak zdolności mediumiczne lub kwestię ciała astralnego

Stan: średni, zagięcia i przetarcia okładki, pofałdowania dolnej części bloku, z tyłu okładki notatka długopisem, w tekście i na marginesach adnotacje ołówkiem

Uwaga! Wydanie metodą małej poligrafii!

b. wyd., b. r. wyd.

ISBN: brak

str. 186

14x19,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Zarys astrologii urodzeniowej. Czy horoskop może pomóc?, Alexander von Pronay
Zarystłum. Renata Nawrocka

Podręcznik astrologii urodzeniowej pozwalający na samodzielne opracowywanie horoskopów. Wyjaśnia podstawowe pojęcia i terminy astrologii, podaje praktyczne wskazówki sporządzania horoskopu oraz zawiera liczne tabele.

Stan: dobry, zagięcia okładki

Studio Astropsychologii, 1993

wydanie I

ISBN: 83-900778-0-9

str. 264

14x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Spór o duchy, Krzysztof Boruń
Spórproj. okł. Krystyna TĂśpfer

ilustr. Katarzyna Boruń-Jagodzińska

Znany autor SF na podstawie zgromadzonych przez wiele lat materiałów dotyczących zjawisk spirytystycznych przedstawia ich rozmaite aspekty od tzw. duchów pokutujących po reinkarnację. Dużo miejsca poświęca komentarzom teologów, spirytystów, okultystów, parapsychologów i naukowców.

Stan: średni, zagięcia i przetarcia okładki, pofałdowania bloku

Iskry, 1992

wydanie I

ISBN: 83-207-1303-X

str. 212

14,5x20 cm

oprawa broszurowa

Do


Proroctwo królowej ze Sabby Michaldy 13-tej Sybilli
ProroctwoSłynne przepowiednie Sybilli od roku 875 przed narodzeniem Chrystusa aż do wieków późnych

Stan: dobry, przebarwienia okładki

Uwaga! Wydanie metodą małej poligrafii!

b. wyd., b. r. wyd.

ISBN: brak

str. 71

14,5x20 cm

oprawa broszurowa

Do


Feng Shui. Chińska sztuka poprawiania krajobrazu, Ernest J. Eitel
Fengtłum. Dorota Staszewska

proj. okł. Andrzej Burak

Klasyczna książka, jedna z pierwszych pozycji poświęconych chińskiej wiedzy feng shui i jej korzeniom. Napisana przez dziewiętnastowiecznego misjonarza wiele lat żyjącego w Chinach, przybliża podstawowe idee często ginące w powodzi wielu dziwnych reguł i zasad przypisywanych feng shui.

Stan: dobry, przybrudzenia okładki, liczne podkreślenia w tekście

Studio Astropsychologii, 1999

wydanie I

ISBN: 83-86737-81-6

str. 128

14,5x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Trwałe wartości kultury polskiej, praca zbiorowa
Trwałeopr. graf. Stefan Rzepecki

Książka składa się głównie z materiałów ankiety Słowa Powszechnego ogłoszonej w numerze świątecznym Bożego Narodzenia 1976 roku i podsumowanej 9 maja 1977 roku. Dotyczyła ona głównie historycznych wartości kultury polskiej oraz roli ludzi kultury i nauki w ich upowszechnianiu. Wśród autorów wypowiedzi znaleźli się praktycznie wszyscy ówcześni luminarze życia kulturalnego.

Stan: dobry, zagięcia, naddarcia i przybrudzenia obwoluty, przybrudzenia brzegów bloku

PAX, 1978

wydanie I

ISBN: brak

str. 144

12,5x19,5 cm

oprawa broszurowa w obwolucie

Do


Ucieczka z Pawiaka. Opowieść o Mirosławie Zdziarskim, Bronisław Owsianko
Ucieczkaproj. okł. Mieczysław Wiśniewski

Przeznaczona dla młodzieży fabularyzowana biografia działacza KPRP i KPP, wielokrotnie odsiadującego wyroki za działalność komunistyczną ze szczególnym uwzględnieniem jego ostatniej zuchwałej ucieczki z Pawiaka w 1926 roku. Wkrótce po tym znalazł się w Moskwie.

Stan: średni, przebarwienia brzegów stron (po zamoczeniu), na stronie tytułowej dedykacja

PZWS, 1971

wydanie I

ISBN: brak

str. 60

14,5x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Kobiety namiętne. Od Elżbiety I do Janis Joplin, Paula Izquierdo
Kobietytłum. Teresa Tomczyńska

Biografie 21 niepospolitych kobiet, których wspólną cechą było życie dla rozkoszy. Wśród nich są i monarchinie - Elżbieta I czy Katarzyna Wielka, wielkie postacie literatury - George Sand czy Simone de Beauvoir, aktorki, piosenkarki. Szukały własnego miejsca w świecie, prowadząc barwne życie i przeciwstawiając się panującym w ich epokach konwenansom

Stan: bardzo dobry

Świat Książki, 2009

ISBN: 978-83-247-1233-5

str. 208

14,5x20,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Wojna i pokój 1-4, Lew Tołstoj
WojnaStan: średni, zagięcia okładki, naddarcia brzegów okładki, przybrudzenia brzegów bloku, pofałdowania bloku

PIW, 1962

ISBN: brak

str. 532+511+540+520

13x20 cm

oprawa broszurowa

Do


Słownik kieszonkowy polsko-rosyjski i rosyjsko-polski
SłownikSłownik kieszonkowy polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, Inessa Mitronowa, Galina Sinicyna

Słownik zawiera 11,5 tys. haseł w części polsko-rosyjskiej i 10 tys. haseł w części rosyjsko-polskiej. Zakres słownictwa dotyczy głównie wyrazów używanych w życiu codziennym, w podróży czy najczęściej spotykanych w prasie. Przy hasłach podano pewną liczbę najczęściej używanych wyrażeń i zwrotów. Podano także ogólne zasady wymowy polskiej i rosyjskiej.

Stan: dobry, niewielkie przybrudzenia brzegów bloku, częściowe rozerwanie bloku między str. 2 i 3

Russkij Jazyk, 1987

wydanie XX

ISBN: brak

str. 608

9x13 cm

oprawa twarda

Do


Noc saska, Władysław Rymkiewicz
NocStan: średni, brak obwoluty, przybrudzenia, przetarcia i przebarwienia okładki, przybrudzenia brzegów bloku

MON, 1959

ISBN: brak

str. 324

15,5x21,5 cm

oprawa twarda

Do


Tomek wśród łowców głów, Alfred Szklarski
Tomekproj. okł. Marek Piwko

ilustr. Józef Marek

opr. graf. Marek Piwko

Szósta część cyklu o przygodach młodego łowcy dzikich zwierząt, Tomka Wilmowskiego. Tym razem celem wyprawy jest wyspa rajskich ptaków, Nowa Gwinea. Niestety, wyspę zamieszkują również wojownicze plemiona Papuasów nie przepadające za obcymi. Jakby tego było mało, rejs z Australii na Nową Gwineę również napotyka na liczne przeszkody...

Stan: dostateczny, przetarcia i zabrudzenia okładki, naderwania brzegów grzbietu, przybrudzenia brzegów bloku

Śląsk, 1989

wydanie VI

ISBN: 83-216-0912-0

str. 240

14,5x20,5 cm

oprawa twarda

Do


Tomek w krainie kangurów, Alferd Szklarski
TomekStan: dostateczny, zagięcia, przybrudzenia i przetarcia okładki, grzbiet wzmocniony przezroczystą taśmą klejącą, przybrudzenia brzegów bloku

Śląsk, 1983

ISBN: 83-216-0378-5

str. 224

14,5x19,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Korsarz trzynastu kolonii, Czesław Czerniawski
KorsarzStan: średni, przybrudzenia, przetarcia i ubytki obwoluty, przybrudzenia brzegów bloku, zagięcia części stron, na stronie tytułowej pieczątka byłego właściciela

MON, 1976

ISBN: brak

str. 208

12,5x19,5 cm

oprawa broszurowa w obwolucie

Do


Czarna bandera. Opowieść o korsarzu Janie Martenie, Janusz Meissner
Czarnaproj. okł. Janusz Wysocki

Pierwsza część trylogii poświęconej polskiemu XVI-wiecznemu kaprowi Janowi Kunie (Martenie) w służbie angielskiej, francuskiej i polskiej. Swoją karierę korsarską rozpoczyna ratując z opresji najsłynniejszego angielskiego korsarza Francisa Drakea...

Stan: średni, zagięcia, przebarwienia i naddarcia okładki, przybrudzenia brzegów bloku

Iskry, 1972

ISBN: brak

str. 339

12,5x19,5 cm

oprawa broszurowa

Do


382 dni Kujawiaka, Zbigniew Damski
382proj. okł. Sławomir Gałązka

Seria Żółty Tygrys 14/82

Opis działań bojowych niszczyciela ORP Kujawiak 30.05.1941-16.06.1942. Brał udział m.in w operacji Anklet - rajdzie na okupowane przez Niemców Lofoty i operacji Harpoon - eskorcie konwoju na Maltę, podczas której zatonął na minie.

Stan: dobry, zagięcia i przebarwienia okładki

MON, 1982

wydanie I

ISBN: 83-11-06915-6

str. 128

10x14,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Alarm na Garlandzie, Stanisław Ozimek
Alarmproj. okł. Witold Chmielewski

Seria Żółty Tygrys 3/74

Historia działań bojowych polskiego niszczyciela ORP Garland

Stan: średni, zagięcia, przetarcia i przebarwienia okładki, deformacja bloku

MON, 1974

wydanie I

ISBN: brak

str. 120

10,5x14,5 cm

oprawa broszurowa

Do


Delfiny idą po wiatr, Jerzy Jan Pachlowski
DelfinyStan: średni, przetarcia i zagięcia brzegów obwoluty, na stronie tytułowej dziecięca pieczątka

Poznańskie, 1965

ISBN: brak

str. 180

11x18,5 cm

oprawa broszurowa w obwolucie

Do


Ludzie, wraki, skarby, Piotr Frołow
Ludzie,Stan: dobry, niewielkie otarcia okładki, niewielka deformacja bloku

KAW, 1989

ISBN: 83-03-02722-0

str. 152

11,5x16,5 cm

oprawa broszurowa

Do