e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


TreningOsobowosci.pl TreningOsobowosci.pl

http://treningosobowosci.pl/feed/Ciemna Triada Osobowości
Czasami spotykamy osoby, które w swoim zachowaniu wydają się nam tak odrzucające, że trudno nam określić w ogóle to kim one są. Nie maja one problemów z wykorzystywaniem innych do własnych celów i wykorzystywania do tego naprawdę nieczystych metod. Do tego wszystkiego osoby takie czują się naprawdę kimś lepszym od wszystkich innych otaczających ich osób. [...]


Aby uchronić nasze ja
Czasami trudno nam wręcz pojąć jak ludzie wychodzą zdrowi psychiczne z sytuacji, w których cierpią oni wręcz nieziemsko. Jakim sposobem są oni w stanie tak przepracować sobie psychiczne traumy by móc dalej bez problemu żyć z tym co ich spotkało. W tym celu wykorzystywane są mechanizmy obronne osobowości. Są to konstrukty, które mają na celu [...]


Przechodzenie przez etapy
Nasza osobowość nie jest wykształcona całkowicie dojrzale już po urodzeniu. Jest ona kształtowana w toku rozwoju, który sprawia, że kolejne decyzje otwierają nam drzwi do dalszego rozwoju psychicznego na drodze upływu naszego wieku. Już dziecko rozwiązuje pierwsze konflikty, które będą miały zdecydowanie duży wpływ na to jak będzie ono funkcjonować potem. Erikson wyróżniał osiem stadiów, [...]


Zachowanie to podstawa
W momencie rozwijania się pojęcia o tym jak człowiek funkcjonuje zaczęło dominować w pewnym momencie przeświadczenie, że w praktyce zajmowanie się jakimiś wyimaginowanymi konstruktami typu osobowość czy konflikty wewnętrzne to całkowita strata czasu. W końcu jeśli czegoś nie widać to tak naprawdę wcale nie wiadomo czy to w praktyce istnieje. Takie podejście sprawiło, że naukowcy [...]


Gdy szklanka jest pusta
Bycie pesymistą wydaje się bardzo nieprzystosowawczym zachowaniem. W końcu jak żyć pełnią życia, gdy w każdym kwiatku widzi się potencjalną śmierć. Przed naszą erą pesymizm był wskazywany jako opcja przeciwna dla hedonizmu, w momencie jego największego rozpanoszenia się w społeczeństwie. W metafizyce można uznać pesymizm jako swoiste arche ? podstawową zasadę, która rządzi tym światem. [...]


Przez różowe okulary
Dostrzeganie w każdej sytuacji czegoś dobrego jest przydatną cechą. Z tego powodu nierzadko optymistom żyje się zdecydowanie łatwiej. Trudno bowiem zaprzeczyć faktowi, że naprawdę ważne jest to by skupiać się na pozytywnych aspektach naszego życia, a nie na tym co jest naprawdę nieciekawe. Sprawia to, że osoby które są optymistami łatwiej i szybciej radzą sobie [...]


Stać się trochę innym
Zmiana siebie nigdy nie jest czymś łatwym. Wynika to z faktu, że trudno zmienia się w sobie cechy tego kim się jest. Sprawia to, że niejednokrotnie przez całe życie musimy męczyć się z elementami naszej osobowości, które zdecydowanie nam nie pasują. Jednak w tym momencie, jeśli mamy odpowiednio dużą dozę samozaparcia możemy spróbować zdecydować się [...]


Kto tu trzyma kontrolę
Jednym z ważniejszych założeń psychologii osobowości jest kwestia umiejscowienia atrybucji. Chodzi tuta o umiejscowienie naszej kontroli nad wszystkimi wydarzeniami. Możliwe są dwie opcje. Umiejscowienie wewnętrzne sprawia, że to my jesteśmy odbierani jako główna przyczyna wydarzeń, a umiejscowienie zewnętrzne sprawia, że to świat jest przyczyną wszystkiego co się zdarza. Najczęściej za wszystkie sukcesy, które mają miejsce [...]


Taka moja natura
Wiele dyskusji toczy się na temat naszej seksualności. Kto co i dlaczego jest jednym z najczęściej poruszanych tematów. Próby określania tego czy jest to dobre czy złe jest z gruntu błędnym założeniem bo nasza seksualność jest równie neutralna, jak kolor włosów, który posiadamy. Tak po prostu jest i tyle. Przypisywanie dodatkowych cech faktowi, że ktoś [...]


To twoje przeznaczenie
Wielokrotnie możemy spotkać się z opinią, że jeśli ktoś ma wśród swoich bliskich jakiegoś przestępce to on też może mieć bardzo duże prawdopodobieństwo zachowania się w taki sposób. Często jest to wskazywane także w przypadku osób, które wychowują się w środowisku szczególnie nieprzyjaznym. Mowa tutaj o rodzinach wszech miar patologicznych. Nie jest to jednak takie [...]