e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


Wealth Solutions Podcast Wealth Solutions Podcast

http://www.wealth.pl/rss/pl/18.xmlUbezpiecenie Speedway II - znów cztery szanse na zysk
Rozpoczęła się druga subskrypcja Ubezpieczenia Speedway. Do drugiej subskrypcji wybrane zostały inne spółki co pozwala na dywersyfikację portfela.


Ubezpieczenie Speedway - Cztery szanse na zysk
Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie "Speedway" to produkt strukturyzowany, dający szansę na jedno, dwu, trzy albo czterokrotność premii w wysokości od 13% do 17% w skali roku, jeśli w określonej dacie obserwacji notowania pięciu światowych koncernów będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego.


Ubezpieczenie Twister
Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie "Twister" to produkt strukturyzowany, którego wynik inwestycyjny oparty jest o strategię Twister, która przyniosła 20,9% wzrostu w okresie od 28 listopada 2007 do 28 listopada 2008 (opracowanie Wealth Solutions SA na podstawie danych historycznych oraz symulacji Royal Bank of Scotland). Szczegóły ubezpieczenia w Warunkach Ubezpieczenia "Twister".


Lokata Sprint III
Lokata strukturyzowana Sprint III to inwestycja dająca szansę na zysk i wcześniejsze, automatyczne zakończenie lokaty jeśli po 1, 2, 3 albo 4 latach, notowania pięciu światowych koncernów będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego. W tych okresach lokata może przynieść odpowiednio jedno, dwu, trzy lub czterokrotność premii rocznej w wysokości 18 do 22%, przy pełnej gwarancji zainwestowanego kapitału.


Lokata WIGwam
Lokata WIGwam to roczna inwestycja, która pozwoli zyskać na wzroście indeksu WIG20. Lokata daje możliwość osiągnięcia stopy zwroty znacznie przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.


Lokata Zwrotnik Raka
17% zysku, w czasie gdy WIG20 stracił 30%! Taki zysk osiągnął w okresie od 27 września 2007 do 10 lipca 2008 koszyk funduszy z lokaty strukturyzowanej Zwrotnik Raka.


Lokata Globtroter
Lokata strukturyzowana Globtroter oparta jest o trzy fundusze inwestycyjne działające w trzech różnych regionach świata - w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej oraz w Rosji.


Lokata Sprint
Lokata strukturyzowana Sprint to krótka inwestycja oparta o akcje pięciu globalnych korporacji, dająca szansę na zysk i wcześniejsze zakończenie lokaty jeśli po 6, 12, 18 lub 24 miesiącach, notowania wszystkich spółek będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego. W tych okresach lokata może przynieść odpowiednio 10%, 20%, 30% lub 40% zysku, przy pełnej gwarancji zainwestowanego kapitału.


Jak zarabiać na towarach rolnych
Michał Ziętal, analityk Wealth Solutions, mówi o sytuacji na rynku surowców rolnych i dwóch formach inwestowania na tym rynku: funduszach inwestycyjnych oraz produktach strukturyzowanych.


Lokata Hat-trick
Lokata strukturyzowana Hat-trick to 4-letnia inwestycja oparta na strategii Long-Short Momentum obejmującej akcje, obligacje oraz surowce. Proporcje udziału tych trzech pozycji w indeksie zmieniane są co miesiąc według ściśle określonej, sprawdzonej metodologii. Historycznie proponowana lokata mogłaby przynieść nawet 217% zysku.