e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


BRE Bank - Relacje Inwestorskie BRE Bank - Relacje Inwestorskie

http://www.brebank.pl/rss/bre_investor_relations.xmlPolish Weekly Review, 28 września 2012
Market rallied strongly last week on both bonds and rates. Swap curve moved down by more than 10bp along with bonds up to 5y. 10y papers outperformed the rest and gained ca. 20bp. Interview with NBP Governor Belka was quite dovish, as ‘markets should prepare for an easing cycle’, we think it will start already next week. Also monetary policy guidelines stating that ‘Polish CB to be flexible on CPI return to target amid shocks’ suggest that rate cuts could happen rather sooner then later. EUR 2.3bio credit lines granted from EIB would reduce next year borrowing needs, no risk to Polish rating according to S&P also somehow justifies the flattening move. We remain positive on rates here, we think however that front end and the belly of the curve have greater value, as we expect rate cut next week followed by weak set of data which altogether should push yields even lower.


Komentarz dzienny, 28 września 2012
Zamówienia na dobra trwałe spadły w sierpniu o 13,2% m/m (konsensus rynkowy -5%). W poprzednim miesiącu zamówienia wzrosły o 3,3%. Tak duży spadek zamówień to przede wszystkim pokłosie silnego spadku zamówień w transporcie (o prawie 35%). Po wyłączeniu zamówień transportowych zamówienia jednak w dalszym ciągu spadają (-1,6% m/m). Pozytywną informacją mogłyby się wydawać wzrosty odnotowane w kategorii zamówień kapitałowych po wyłączeniu lotnictwa (+1,1%), jednak ta kategoria powinna rosnąć zdecydowanie szybciej aby zmazać niekorzystny obrazek rysujący się na wykresach, który sugeruje powtórkę cyklu z 2001 oraz 2008 roku.


Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby zobowiązaneKomentarz dzienny, 18 stycznia 2012
Indeks ZEW określający oczekiwania dotyczące stanu koniunktury w niemieckiej gospodarce na kolejne 6 miesięcy przez ekspertów finansowych wzrósł w styczniu o rekordowe 32,2pkt. (najwięcej w ponad 20-letniej historii publikacji) do poziomu -21,6pkt. Indeks ciągle pozostaje poniżej swojej historycznej średniej 24,6pkt., a nawet poniżej średniej z obecnego cyklu 4,4pkt. (rozumianego jako okres od ostatniego minimum z 2008r). Co istotne o ponad 10% wzrosła liczba respondentów oczekujących poprawy sytuacji w przyszłości oraz nie oczekujących zmian (co oznacza, że liczba respondentów oczekująca pogorszenia spadła o ponad 20%). Drugą miarą badaną przez instytut ZEW jest ocena sytuacji bieżącej, która także poprawiła się o 1,6pkt. – indeks wyniósł w styczniu 28,4pkt. plasując się powyżej średniej długookresowej.


The best of the best - Raport Roczny Grupy BRE Banku po raz kolejny najlepszy
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy BRE Banku za 2010 r. zdobył nagrodę specjalną w konkursie The Best Annual Report, I miejsce w kategorii „The best of the best”.


Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę zobowiązanąZawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę zobowiązanąSkonsolidowany raport półroczny PSr 2011Podwyższenie kapitału zakładowego BRE Banku w wyniku rejestracji akcji Banku przez KDPWUmowy kredytowe z EBI - spełnienie warunków umożliwiających ciągnienie kredytów