e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


BRE Bank - Aktualności BRE Bank - Aktualności

http://www.brebank.pl/rss/bre_news.xmlPolish Weekly Review, 22 listopada 2013
Last week the data on labor market and industry saw the light. Despite working day toing and froing wage growth is forming an upward trend - notably visible in both manufacturing and total economy excl. mining. Employment is also taking off, albeit gradually and from low growth levels. Despite all arguments raised against the sustainability of labor market upswing, we believe that employment in support and administrative services is increasing not accidentally but because there is demand for such services connected with rising business activity (this labor market segment has leading properties). Therefore we believe that there is a possibility of upward wage pressure to build gradually in the following quarters; the more so since industry and construction has been lately on steady revival.


Komentarz dzienny, 22 listopada 2013
Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,4% r/r (wyrównana sezonowo +3,8% r/r), zgodnie z konsensusem i nieco powyżej naszej prognozy. Spadek dynamiki rocznej jest, podobnie jak w poprzednich miesiącach, odzwierciedleniem efektów kalendarzowych (0 r/r wobec +1 r/r odnotowanych we wrześniu) i łagodnego trendu wzrostowego, który co miesiąc powinien dodawać ok. 1 p. proc. do dynamiki rocznej. W ujęciu r/r produkcja wzrosła w 26 działach (z 34) i choć lista sekcji, których produkcja wzrosła w październiku obejmuje zarówno branże eksportowe, jak i produkujące na rynek wewnętrzny, to należy odnotować, że te ostatnie wkroczyły na ścieżkę wzrostową dopiero w ostatnich miesiącach. Włączenie popytu wewnętrznego w III kwartale przyniosło nie tylko istotne przyspieszenie wzrostu gospodarczego, ale również wystromienie trendu produkcji przemysłowej. Wkroczenie przez gospodarkę polską w IV kwartał zgodnie z dotychczasowymi tendencjami stanowi pierwsze potwierdzenie faktu, że utrzyma ona wysokie (ok. 2,5% r/r) tempo wzrostu również pod koniec roku.


Komentarz dzienny, 21 listopada 2013
Przesłuchanie nominowanej na szefa Fed Yellen przyniosło pewne przewartościowanie poglądów wśród uczestników rynku, stwarzając iluzję łagodniejszego nastawienia w polityce pieniężnej (rentowności spadły, giełdy oszalały). Poglądy te przypieczętował nieco później sam Bernanke potwierdzając, że kandydatura Yellen będzie stanowiła kontynuację bieżącej linii polityki pieniężnej. Tymczasem linia ta, jak pokazują najnowsze ,,Minutes’’, nie jest wcale taka łagodna.


Komentarz dzienny, 20 listopada 2013
Płace w przedsiębiorstwach wzrosły w październiku o 3,1% r/r, powyżej konsensusu i naszej prognozy (odpowiednio: 2,9 i 2,6% r/r). Jak co miesiąc, możemy jedynie spekulować na temat przyczyn zaskoczenia, ale warto odnotować, że dynamika płac spowolniła jedynie nieznacznie, pomimo mniej korzystnego układu dni roboczych (0 r/r vs. +1 r/r w poprzednim miesiącu) i wysokiej bazy w górnictwie. Dynamika wynagrodzeń pozostaje niska, biorąc pod uwagę historyczne standardy, aczkolwiek dane z ostatnich miesięcy pozwalają wnioskować o powolnym stromieniu się trendu – szacujemy, że w ostatnich dwóch miesiącach przyspieszył on do ok. 3% r/r z 1,5-2% notowanych na początku roku. Pozwala to mieć nadzieję na gradualny wzrost presji płacowej w miarę zacieśniania się rynku pracy (lub przynajmniej jego wybranych segmentów).


Komentarz dzienny, 19 listopada 2013
Dziś opublikowane zostaną dane z polskiego rynku pracy. Mniej korzystna różnica dni roboczych (0 r/r zamiast +1 r/r), zmniejszająca ruchome części wynagrodzeń (zwłaszcza w przetwórstwie przemysłowym) i wysoka baza w górnictwie sprawiają, że dynamika średniego wynagrodzenia powinna osłabnąć o ok. 1 p. proc. Towarzyszyć będzie temu umiarkowany wzrost zatrudnienia m/m, wskutek którego dynamika r/r po raz kolejny zbliży się do zera.


Komentarz dzienny, 18 listopada 2013
Produkcja przemysłowa spadła w październiku o 0,1% (konsensus rynkowy opiewał na wzrost o 0,2%). Poprzednie dane zostały zrewidowane w górę łącznie o +0,1% (ostatnie dwie publikacje za wrzesień i sierpień łącznie o 0,2%). Przetwórstwo przemysłowe odnotowało wzrost o 0,3% (rewizje netto +0,2%), co było zgodne z konsensusem prognoz. Negatywnie zaskoczyło jednak górnictwo (-1,6%) oraz wytwarzanie i dystrybucja mediów (-1,1%). Pierwszy minus - biorąc pod uwagę dynamikę sektora wydobywczego gazu łupkowego - to zapewne wypadek przy pracy, drugi związany jest stricte z efektami pogodowymi; październik był globalnie bardzo ciepły (również między innymi w Polsce).


Polish Weekly Review, 15 listopada 2013
Accelerating growth and low inflation are usually hard to reconcile. However, so far financial markets seem to believe this time will be different. It will not.

Faster GDP growth growth is going to ramp up core inflation which is now rising faster than headline CPI and is likely to reach 2% in early 2014 and then even may be squeezed towards 2.5% (more and more by demand pressures). MPC is well aware that such levels of core inflation are dangerous in case any negative supply shock happens (food prices, fuel prices) as in such circumstances headline CPI easily overshoots inflation target. It is also true that exogenously low inflation readings (generated by items to which consumers are price insensitive) stimulate consumption and - in turn GDP growth.Komentarz dzienny, 15 listopada 2013
Tempo wzrostu PKB w III kw. 2013 roku (według wstępnych szacunków GUS) wyniosło 1,9% r/r (konsensus prognoz wynosił 1,7%). W ujęciu kwartał do kwartału po odsezonowaniu PKB przyspieszył do 0,6% (czyli annualizowany wzrost znalazł się w okolicach 2,4%). Ze względu na wstępny charakter dzisiejszych danych GUS nie podał rozbicia PKB na poszczególne składowe. Możemy jedynie spekulować, że wzrost w dużej mierze wynikał z przyspieszenia konsumpcji do 1,0% i stabilizacji inwestycji przy zachowaniu pozytywnej kontrybucji eksportu netto. Sporą niewiadomą pozostają dane o spożyciu publicznym, zwłaszcza po bardzo pozytywnej niespodziance w II kwartale.


Komentarz dzienny, 14 listopada 2013
Dziś o 10:00 GUS ogłosi informację sygnalną o PKB za III kwartał. Oczekiwania dalszego przyspieszenia wzrostu gospodarczego są w pełni uzasadnione poprawą danych miesięcznych we wszystkich kategoriach, sugerującą zarówno istotną kontrybucję konsumpcji prywatnej, jak i zdecydowane wyhamowanie spadków inwestycji. Uważamy, że modele oparte na wartości dodanej mogą zawyżać faktyczną dynamikę PKB we wczesnej fazie ożywienia (tak było w 2009 i 2010 roku), stąd też nasze bardziej zachowawcze oczekiwania, zwłaszcza biorąc pod uwage niektóre rynkowe i rządowe prognozy (2% a nawet nieco więcej). O 14:00 zostanie z kolei opublikowana inflacja. W związku z niskimi odczytami żywności w regionie (Czechy i Węgry) bardziej prawdopodobna jest realizacja inflacji na poziomie 0,9% niż podawane przez nas wcześniej 1,0%. Równolegle z danymi GUS o inflacji, NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 w październiku - za spodziewane wyhamowanie dynamiki odpowiada głównie niska dynamika depozytów gosp. domowych.


Gwarancje BGK de minimis na kredyty inwestycyjne dla klientów BRE Banku
13 listopada 2013 r. został podpisany z BGK Aneks do Umowy PLD, na podstawie którego w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej (PLD), gwarancją de minimis zostaną objęte także kredyty inwestycyjne.