e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


Dobra Terapia Dobra Terapia

http://dobraterapia.info/articles/rss.rssFinał Seni Cup

W dniach 3-5 lipca odbędzie się w Toruniu finał rozgrywek Międzynarodowej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI Cup.

Liga SENI Cup to międzynarodowy turniej piłki nożnej osób niepełnosprawnych organizowany od 2001 roku. Od 7 lat Wielki Finał odbywa się właśnie w Toruniu.

Jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ biorą w nim udział niezwykli sportowcy:

- są w różnym wieku – w meczach uczestnic...
O depresji u mężczyzn

Depresja u mężczyzn jest zjawiskiem niedocenianym, zarówno pod względem powszechności występowania, jak i powagi zaburzenia – uważa psycholog Marta Bryk. Referat na ten temat wygłosiła na konferencji Przemoc, depresja, świadomość, zorganizowanej w Warszawie przez Stowarzyszenie Profilaktyki Depresji ISKRA.


Powszechnie uważa się, że depresja jest chorobą dotykającą głównie kobiety - mężczyźni...
Spotkania warsztatowe dla DDA w Elblągu

Dorosłe Dzieci Alkoholików i z Rodzin Dysfunkcyjnych to ludzie, którzy wychowywali się w rodzinach nadużywających alkoholu. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że w Polsce żyje prawie 4 miliony dzieci, których rodzice nadużywają alkoholu i około 1,5 miliona dzieci alkoholików. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Szansa” zaprasza na spotkania warsztatowe dla osób z...
Zespół konsultacyjny wczesnej interwencji terapeutycznej

Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego Wczesnej Interwencji jest tworzenie właściwych postaw rodzicielskich oraz takie ich modyfikowanie, aby jak najszybciej i najskuteczniej zminimalizować skutki zaburzeń genetycznych i okołoporodowych u dzieci.
Specjaliści zespołu dokładnie zapoznają się z przebiegiem rozwoju dziecka i oceniają poziom rozwoju sprawności intelektualnych i fizycznych, tj. budowanie ko...
Już po X Biennale "Terapia i Teatr"

W dniach 10-13 czerwca odbyły się w Łodzi Międzynarodowe Biennale X Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr”. Impreza organizowana jest od 18 lat przez Poleski Ośrodek Sztuki. Współorganizatorami X edycji były Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Teatr Nowy, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Austriackie Forum Kultury oraz Stowarzyszenie...
Rozmowa logopedy z małym niesłyszącym dzieckiem - model zachowań dla rodziców

Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska

Rozmowa warunkuje jakość i głębokość spotkania z drugim człowiekiem. Osobiste więzi międzyludzkie jakie powstają dzięki rozmowom i niejako poprzez rozmowy, są wymiarem etosu życia. Językowy kontakt z drugim człowiekiem jawi się jako sposób obcowania z wartościami, mającymi charakter ponadjednostkowy. Praca surdologopedy nad budowaniem językowego porozumiewania...
Jak zabawki bawią?

Istnieje mnóstwo opracowań naukowych na temat walorów edukacyjnych zabawek. Powstało wiele teorii o tym, jak powinna wyglądać idealna zabawka, jak wpływać na poczucie estetyki dziecka, na jego rozwój intelektualny, emocjonalny czy motoryczny.

Za Lwem Wygotskim możemy stwierdzić, że zabawa jest dominującą oraz główną aktywnością dziecka przed okresem szkolnym. Zabawy rozwijają się kolejno z zabaw...
Jak efektywnie bawić się z dzieckiem


Zabawa to coś więcej...
zapraszamy na warsztaty dla rodziców - jak efektywnie bawić się z dzieckiem.

Mamo! Cały czas uczysz swoje dziecko i uczysz się też od niego. Bawisz się z nim, opiekujesz i robisz wszystko, by jego wejście w życie było jak najlepsze. Chcemy byś robiła to doskonale.

Bawiąc się z dzieckiem dajesz mu miłość i poczucie bezpieczeństwa. Rozwijasz w nim poczucie pewności siebie i w...
Uzależnienia behawioralne - coraz częstszy problem

Uzależnienia behawioralne, czyli takie, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, występują coraz częściej i stanowią problem dla ludzi w każdym wieku – zwracali uwagę eksperci podczas spotkania w Warszawie.

- O uzależnieniu behawioralnym mówimy, gdy silna potrzeba wykonywania jakiejś normalnej czynności - na przykład zakupów, seksu, jedzenia czy pracy - przynosi szkody, a w...
Dzieci i telewizja

60,5 proc. dzieci w Polsce spędza kilka godzin dziennie oglądając telewizję - pokazują badania zaprezentowane podczas konferencji w Centrum Nauki Kopernik.


Badania przeprowadzone zostały przez Interactive Research Center na zlecenie telewizji edukacyjnej Da Vinci Learning i pokazały, że 95,1 proc. dzieci ogląda telewizję niemal codziennie bez udziału wszystkich członków rodziny - jedynie 20 proc...