e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


Właściwy kanał


Rozszerzmy teraz nieco podaną wcześniej minimalną definicję.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
 <channel>
 <generator>Broadcast Builder 1.48</generator>
 <lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2006 15:00:00 GMT</lastBuildDate>
 <title>Informacje</title>
 <link>http://www.strona.pl</link>
 <description><![CDATA[Najnowsze informacje o technice RSS]]></description>
 <language>pl</language>
 <copyright>RSS., Warszawa 2006</copyright>
 <managingEditor>e-mail@strona.pl (Imię Nazwisko)</managingEditor>
 <webMaster>Imię Nazwisko</webMaster>
 <ttl>60</ttl>
 <pubDate>Sat, 20 Dec 2003 20:00:00 GMT</pubDate>
  <item>
   <title>RSS</title>
   <link>http://www.strona.pl/rss01.xml</link>
   <pubDate>Sat, 17 Dec 2006 15:00:00 GMT</pubDate>
   <description><![CDATA[RSS (Really Simple Syndication) - umowna rodzina
   języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości. Wszystkie
   bazują na języku XML]]></description>
   <category>Technika RSS</category>
   <author>Imię Nazwisko</author>
  </item>
  <item>
   <title>Really Simple Syndication</title>
   <link>http://www.strona.pl/rss02.xml</link>
   <pubDate>Sat, 17 Dec 2006 15:50:00 GMT</pubDate>
   <description><![CDATA[RSS (Really Simple Syndication) - umowna rodzina
   języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości. Wszystkie
   bazują na języku XML]]></description>
   <category>Nowości RSS</category>
   <author>Imię Nazwisko</author>
  </item>
 </channel>
</rss>

Ogólne informacje o kanale

<generator>Broadcast Builder 1.48</generator>

Opcjonalny znacznik <generator> określa użyte narzędzie, w podanym przykładzie Broadcast Builder.

<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2006 15:00:00 GMT</lastBuildDate>

Opcjonalny znacznik <lastBuildDate> określa datę i godzinę ostatniej zmiany w zawartości kanału. W polskich warunkach zaleca się uwzględnienie przesunięcia czasowego, a więc zamiast GMT można napisać +0100.

<title>Informacje</title>

Obowiązkowy znacznik <title> zawiera tytuł serwisu, który będzie widniał na liście zaabonowanych serwisów w czytniku RSS.

<link>http://www.strona.pl</link>

Obowiązkowy znacznik <link> podaje adres serwisu zawierającego kanał RSS.

<description><![CDATA[Najnowsze informacje o technice RSS]]></description>

Obowiązkowy znacznik <description> opisuje krótko zawartość kanału.

<language>pl</language>

Opcjonalny znacznik <language> informuje o języku kanału. Wartości to en-us, en, fr, de, pl itd.

<copyright> RSS., Warszawa 2006</copyright>

Opcjonalny znacznik <copyright> informuje o prawach autorskich do kanału.

<managingEditor>e-mail@strona.pl (Imię Nazwisko)</managingEditor>

Opcjonalny znacznik <managingEditor> podaje informację o osobie odpowiedzialnej za redagowanie kanału.

<webMaster>e-mail@strona.pl (Imię Nazwisko)</webMaster>

Opcjonalny znacznik <webMaster> podaje informację o osobie odpowiedzialnej za techniczną stronę kanału.

<pubDate>Sat, 17 Dec 2006 15:00:00 GMT</pubDate>

Opcjonalny znacznik <pubDate> informuje o dacie publikacji kanału.

<ttl>60</ttl>

Opcjonalny znacznik <ttl>, czyli Time To Live, podaje w minutach, jak długo wiadomość ma tkwić w cache'u czytnika RSS przed ewentualnym odświeżeniem z serwera.


Informacje o punktach kanału

Za znacznikami ogólnymi informującymi o kanale wstawiane są znaczniki opisujące poszczególne wiadomości.

<item>

Obowiązkowy znacznik <item> obejmuje całość informacji dotyczącej jednej wiadomości. Wszystkie znaczniki w ramach <item> są opcjonalne, ale w definicji wiadomości musi się pojawić przynajmniej tytuł lub opis wiadomości.

<title>RSS</title>

Znacznik <title> jest tytułem wiadomości, który pojawi się na liście tytułów pobranych z serwera "zajawek".

<link>http://www.strona.pl/rss01.xml</link>

Znacznik <link> jest odsyłaczem do właściwej wiadomości na serwerze.

<pubDate>Sat, 17 Dec 2006 15:00:00 GMT</pubDate>

Znacznik <pubDate> jest datą publikacji konkretnego punktu kanału.

<description><![CDATA[RSS (Really Simple Syndication) - umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości. Wszystkie bazują na języku XML.]]></description>

Znacznik <description> jest opisem wiadomości, który rozwija informacje w tytule i pozwala czytelnikowi zorientować się, czy warto wczytać pełną wiadomość z serwera.

<category>Technika RSS</category>

Znacznik <category> zalicza wiadomość do wskazanej kategorii.

<author>Imię Nazwisko</author>

Znacznik <author> wymienia autora wiadomości.


Istotna informacja techniczna

Jeśli w części nagłówkowej Head serwisu internetowego umieścimy informację o kanale, np.:

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="http://www.strona.pl/kanal.xml" />

niektóre czytniki RSS automatycznie zlokalizują obecność kanału i zaproponują jego zaabonowanie, gdy użytkownik wczyta stronę bezpośrednio w interfejsie programu. Funkcją taką dysponuje FeedDemon.


<< Tworzenie RSS Znaczniki RSS >>