e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


Tworzenie RSS


Kanał RSS to plik XML o prostej konstrukcji. Dzięki temu nawet mało zaawansowany webmaster jest w stanie zbudować w pełni funkcjonalny kanał. Umieszczony na serwerze plik w formacie RSS można zaabonować w specjalnym czytniku RSS, zarówno samodzielnym programie, jak i wtyczce do przeglądarki internetowej. Użytkownik pobiera nagłówki wiadomości (tytuły i krótkie opisy) i może wczytać interesujące go informacje znajdujące się na stronach WWW. Zaletą RSS jest możność zaabonowania wielu źródeł informacji jednocześnie i przeglądania nagłówków oraz czytania wiadomości w jednym programie.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
 <channel>
 <title>Informacje</title>
 <link>http://www.firma.pl</link>
 <description><![CDATA[Informacje o nowościach RSS]]></description>
  <item>
   <title>Nowa specyfikacja RSS</title>
   <link>http://www.firma.pl/rss/info001.html</link>
   <description><![CDATA[RSS - format przekazywania nagłówków
   wiadomości oparty na języku XML.]]></description>
  </item>
 </channel>
</rss>

Jak widać, zasadnicza struktura pliku RSS jest bardzo prosta - definiujemy w niej tzw. kanały (znacznik channel), a w każdym kanale określoną (zwykle do 15) liczbę nagłówków (item). Zarówno kanał, jak i nagłówek powinny zawierać atrybuty title (tytuł nagłówka wyświetlany przez klienta RSS), description (bardziej szczegółowy opis nagłówka) oraz link (odsyłacz do pełnej treści artykułu wskazywanego przez nagłówek). Znacznik description jest przy tym opcjonalny.


Znacznik <title>Informacje</title>
nadaje nazwę naszemu kanałowi.
Znacznik <title>Nowa specyfikacja RSS</title>
jest tytułem konkretnej wiadomości.
Znacznik <description><![CDATA[...]]></description>
jest krótkim opisem wiadomości.


Kanał RSS jest więc tekstowym plikiem o rozszerzeniu .xml. Plik taki posyłamy na serwer, a następnie informujemy o nim czytelników serwisu, podając dokładny adres. Adres ten zostanie wykorzystany przez czytelników, gdy będą włączać kanał do swojego czytnika RSS.


Ogólna struktura pliku

Definicja kanału składa się z dwóch części. Pierwszą jest deklaracja pliku XML, czyli

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

Drugą jest właściwy kanał, zawarty w znaczniku informującym o użytej specyfikacji.

<rss version="2.0">
 <channel>
...
 </channel>
</rss>

Deklaracja pliku XML nie musi zawierać parametru informujacego o użytej stronie kodowej (np. encoding="UTF-8"), ale zaleca się stosowanie tego parametru, aby nie było problemu z wyświetlaniem polskich znaków. Najbardziej typową stroną kodową XML jest UTF-8, chociaż można też z powodzeniem zastosować inne strony kodowe języka polskiego, np. windows-1250 czy iso-8859-2.


Wyjaśnienie znaczników

W języku XML znaczniki są parzyste, a więc każdy znacznik otwierający ma swój odpowiednik w postaci znacznika zamykającego. Pamiętaj też, że ważna jest wielkość liter, a więc znacznik <item> nie może mieć odpowiednika </Item>

<rss version="2.0">

Znacznik określa użytą specyfikację języka RSS.

<channel>

Znacznik <channel> otwiera definicję kanału.


Właściwy kanał >>